January 27, 2020

Volgens Minister De Block is er helemaal geen probleem met het bekomen van logins want haar Personal Health Viewer lost alle problemen op : die "legt de controle bij de patiënt".

Hoe komt het dan dat ik tot op vandaag geen volledig overzicht van mijn logins ontvangen he...

January 27, 2020

Is dat zo ?

“ Rechters moeten standaard Logins opvragen zodat medische expertises eerlijk kunnen verlopen “

“ Databases zoals Nexuzhealth en CoZo verplichten, moet verboden worden want schending GDPR – laat desnoods mensen ZELF kiezen zoals de wet voorziet want ZIJ zijn...

January 27, 2020

In Villa Politica kan je het parlementair debat herbekijken (vanaf 1 uur 03 minuten) :

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/Journaal-Weer/villa-politica/

Anke Santens :

Zo liegen … en zo misbruik gaan maken eigenlijk van het onderzoek van De Morgen om haar Medical Viewer te gaan...

January 24, 2020

Artikel 550bis

§ 1

Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vij...

January 24, 2020

Zeer eenvoudig :

jij moet op eenvoudig verzoek GRATIS en binnen de 30 dagen via email (pdf) een overzicht bekomen van ALLE logins in je medisch dossier.

Zie ook :

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens die door een onderneming of organisatie worden bewaard?

OP...

January 24, 2020

Als er ingebroken wordt in je medisch dossier, heb je recht op schadevergoeding.

Wie moet jou schadevergoeding betalen ?

1) de persoon die inbrak in je medisch dossier

2) de hoofdarts die controle moet uitvoeren op eventuele inbraken

3) het ziekenhuis dat de eindverantwoor...

January 24, 2020

Als jij een papieren dossier vraagt, dan moeten artsen je dit geven.

Alleen, niemand vertelt jou dit.

Maar dit is je volstrekte recht.

In wezen mag niemand jouw medische gegevens zonder jouw toestemming opslaan.

Het zijn JOUW medische gegevens en van jou alleen. 

Niemand he...

January 24, 2020

Kan ik een onderneming of organisatie vragen om mijn persoons-gegevens te wissen?

OP DEZE PAGINA

  • Antwoord

  • Voorbeelden

  • Verwijzingen

Antwoord

Ja, u kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld wanneer de gegevens die de onderneming over u...

January 24, 2020

‘Er moeten hogere sancties komen voor artsen die inbreuken plegen’

23 januari 2020, 20:39

Een onderzoek van De Morgen toont aan dat verzekeringsartsen de digitale medische dossiers van patiënten kunnen inkijken en dat die informatie ook gebruikt kan worden om de terugbet...

January 24, 2020

In de prakijk kan NIEMAND kiezen wie welke info te zien krijgt en in de praktijk kan IEDERE ziekenhuisarts OVERAL in het land aan ALLE medische dossiers van ALLE patiënten.

Smals volgt SINDS JAREN de artikels op SMV op de voet.

Belgen worden sinds jaren belogen door hun...

Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now