Omdat iedereen recht heeft op een onpartijdige expert en rechter.

Niemand

zou na een ongeval

onnodig pijn

mogen lijden

of

onnodige schade

lijden door verzekeringsmisbruik.

 SAMEN  KUNNEN  WE  HET  MISBRUIK  STOPPEN

 

 

 

 

Omdat ieder leven belangrijk is. 

 

Dat verzekeringsmaatschappijen altijd een excuus zoeken om niet of zo weinig mogelijk te hoeven betalen, is algemeen bekend. Het is 'normaal'. Fout beste mensen. Dit is NIET normaal. Het is enkel normaal omdat wij dit als 'normaal' aanvaarden, zwijgen, blijven de premies betalen, en blijven onze mond houden als we niet die schadevergoeding ontvangen waar we nochtans recht op hebben. Het ergste is, dat sommige gerechtsdeskundigen, die verondersteld zijn een toonbeeld te zijn van eerlijkheid en objectiviteit, bewust in dit bedrog meestappen en het zo mee in stand houden. Verzekeringsmaatschappijen zouden de mensen niet kunnen bedriegen, als iedere gerechtsdeskundige zijn werk zou uitvoeren zoals het hoort - onpartijdig, met kennis van zaken en op basis van de feiten. Deze 'koopbare' gerechtsdeskundigen vormen een zware belasting voor de geloofwaardigheid van ons Belgisch rechtssysteem en vernietigen soms mensenlevens.

 

Wie zoekt naar hulp botst overal tegen een muur. Niemand wil zijn handen vuil maken aan dossiers waarin onjuiste of valse verklaringen door gerechtsdeskundigen opgesteld worden, niemand wil iets doen tegen deze flagrante misbruiken, ook al is iedereen akkoord dat 'dit echt niet kan'.

 

Het is tijd om deze misbruiken te stoppen.

 

Ons netwerkje groeide traag maar gestadig de voorbije jaren. We zijn niet politiek geëngageerd, we maken geen deel uit van een bepaalde organisatie. We zijn gewoon mensen met waarden die vinden dat dit bedrog niet thuishoort in de Belgische rechtbanken.

 

De aanleiding van het initiatief "stop misbruik verzekeringen" was het ongeval van iemand uit onze kennissenkring. Al vrij snel was er sprake van 'vreemde toestanden'. Aanvankelijk geloofden we niet in bedrog. We gingen er van uit dat gerechtsdeskundigen hun werk op een eerlijke en objectieve manier uitvoeren. Meer nog: we waren hiervan overtuigd. We dachten dat onze kennis spoken zag. We raadden onze kennis aan om geduld te hebben. We meenden dat er sprake was van toeval. Het zou allemaal wel meevallen. Immers, het medisch dossier sprak voor zich. Niemand kon toch zomaar medische verslagen negeren ? Maar toen de toevalligheden zich bleven opstapelen, en het eindresultaat catastrofaal bleek, begonnen we te twijfelen. Wat als er toch bedrog zou bestaan ? Dus legden we ons oor te luisteren, elk op zijn eigen tempo, elk binnen zijn eigen netwerk. De resultaten van wat we gaandeweg te weten kwamen, leest u in onze rubriek 'verhalen, tips, oplossingen'. 

 

Ons initiatief "stop misbruik verzekeringen" heeft niet als doel een heksenjacht te ontketenen of mensen te gaan belasteren. Wel willen we het bestaan van dit bedrog op de kaart zetten, de verwevenheid van alle betrokken partijen aantonen en constructieve oplossingen aanreiken om hier een einde aan te helpen stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGVAARDING  BELGISCHE  STAAT