Nederland : pers steunt verzekeringsslachtoffers, Mike De Groot "uitgenodigd" door Verbond


In Nederland staat het "verzekeringsforfait" momenteel op zo'n 12.500 euro per letselschadeslachtoffer.

Let op hoe er slechts 71.000 mensen een schadevergoeding krijgen, terwijl het reële aantal minstens 5 x zo hoog ligt.

Dat betekent dat 80 % van de ongevalsslachtoffers GEEN schadevergoeding krijgen.

Dan moet je rekenen dat verzekeraars in Nederland 10 x meer betalen dan de Belgische.

Dat herleidt het Belgische gemiddelde naar ... 1.250 euro per persoon ...

Noteer ook hoeveel poen er "geschonken" wordt aan letselschade advocaten en (nep)bijstandsartsen.

+++

Geachte heer Weurding, U heeft wel wat uit te leggen na u speech van 3 december 2019. U zegt o.a.: • Maar nog meer indruk maken de verhalen van de slachtoffers zelf, die ik bv. spreek bij consumentenprogramma’s zoals Kassa en Radar, maar ook in andere verbanden. - Als het u echt heer Weurding indruk had gemaakt, dan was het al lang opgelost geweest. • Jaarlijks ontvangen 71.000 Nederlanders een letselschade vergoeding van verzekeraars op grond van onder andere een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. In 2018 hebben verzekeraars ongeveer 1,2 miljard uitgekeerd aan letselschadevergoedingen. U ziet 76% van de schade-uitkering gaat naar het slachtoffer en 24% van de uitgekeerde bedragen gaan naar belangenbehartigers. 76% van €1,2 miljard = €912 miljoen gaat naar de slachtoffers per jaar. Gemiddeld naar het slachtoffer €912 miljoen / 71.000 = €12.845,07 !!! Fooitjes worden er dus betaald aan letselschade slachtoffers. ( MET EEN SCHADEVERGOEDING MOET JE JE HELE LEVEN KUNNEN DOEN' - mr. John Beer - Dit zijn de woorden van mr. John Beer LSA / ASP / The Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) in de Argos aflevering van 14 december 2019.) https://www.linkedin.com/.../activity-6618650370585448448... Dat gaat niet lukken van een bedrag van €12.845,07 om daar je hele leven mee te doen !!! EN 24% van €1,2 miljard = €288 miljoen gaat naar de belangenbehartigers – ELK JAAR !!! Dus die belangenbehartigers hebben ook wat uit te leggen. Waar wordt trouwens de medisch expertise van betaald? In mijn geval kreeg Paul Dellemijn, neuroloog bijna €15.000,00 en gemiddeld 150 dossiers per jaar voor gemiddeld €10.000,00 = €1,5 miljoen per jaar (Totale bedragen, die ik niet terug zie in het overzicht van alle expertise artsen.) • Een klein deel van dit bedrag gaat naar regresnemers als ziektekostenverzekeraars en werkgevers. – Dat zou betekenen, dat de regresnemers met een klein deel genoegen nemen? Dus de belastingbetaler draait op voor de ziektekostenverzekeraars en UWV kosten! U heeft dat eerder geprobeert met het WMO regresrecht om de belastingbetaler daar voor op te laten draaien. Door vanaf 2015 t/m 2018 per €500 miljoen x 4 jaar = €2 miljard ongeveer uit te sparen voor verzekeraars. Gelukkig teruggedraaid en de rekening volgt nog van alle Gemeenten in Nederland met terugwerkende kracht. Verder zijn die regres ziektekostenverzekeraars en UWV kosten ook nog wel een hele grote post om uit te zoeken, die drukt op onze samenleving voor de belastingbetalers, dus daar ligt ook nog een miljarden claim in het verschiet naar de verzekeraars. • Schadeafhandeling 90% gaat goed – We gaan het binnenkort beleven, want ik geloof het al jaren niet. En dat wordt nu versterkt met die gemiddelde €12.845,07 fooi. 13 jaar geleden was het niet veel anders volgen de uitzending van Zembla ‘List en Letselschade’ 11 november 2007, daar werd al over €1 miljard gesproken, dus gezien de inflatie zijn verzekeraars alleen maar minder gaan betalen. KEIHARD FEIT !!! https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/list-en-letselschade • Het uitgangspunt van ons Nederlandse stelsel is dat verzekeraars het slachtoffer moeten terugbrengen in de situatie waarin deze voor het ongeval verkeerde? Waarom gebeurd dat nu dan niet heer Weurding? En hopelijk voor u binnen, die de 10% of de 3% waar u op doelt. • Letselschadeafhandeling een complex proces – Helemaal geen complex proces, dat maken de verzekeraars en zogenaamde belangenbehartigers ervan. • (on)Gelijke behandeling - Niks nieuws onder de zon en ook nooit opgelost. • Verbeteringen in huidig systeem hebben onvoldoende resultaat – Welke verbeteringen? (En dan wil u het nogmaals proberen?) • Waar denk ik dan aan bij een nieuw systeem? – U moet zich helemaal niet meer bemoeien met een nieuw systeem, omdat dat toch nergens toe leidt. • Directe en adequate hulp bieden aan het slachtoffer - Waarom nu pas heer Weurding? • Faire, snelle, duidelijke, gelijke vergoeding voor het slachtoffer. – Waarom nu pas heer Weurding? • Goede nazorg voor slachtoffers – Waarom nu pas heer Weurding? • Bij letsel ga je als slachtoffer naar je eigen verzekeraar – Dat mag helemaal niet volgens de wet! En naar welke verzekeraar moet je dan? Zelf triest voorbeeld van, dat het niet werkt: a.s.r. verzekering was eigen WAM verzekeraar, maar ook tegenpartij. En ken er nog een paar in de achterban, die hetzelfde hebben meegemaakt met a.s.r. verzekeringen. • Nieuw stelsel vraagt tijd – Als jullie verzekeraars zich er niet mee bemoeien kost het geen tijd. Verzekeraars moeten alleen op tijd betalen aan letselschadeslachtoffers. De harde feiten waar ik u mee confronteer heeft u trouwens te danken aan o.a. a.s.r. verzekeringen, SRK Rechtbijstand, Nationale Nederlanden, DAS Rechtsbijstand, Delta Lloyd (NN), Henk van Katwijk, Edwin Bosch en Jasper Keizer, omdat MIJN 5 letselschade zaken na 10 jaar nog steeds getraineerd worden door verzekeraars en belangenbehartigers. Ik begrijp al te goed als het systeem echt op de schop gaat, dat verzekeraars / belangenbehartigers nu als de dood/bang zijn. Zeker de belangenbehartigers, want het meer en deel krijgt geen werk meer. Ook wordt er aangiften gedaan van Valsheid in Geschriften, Vrijheidsberoving, Mishandeling en het ontnemen van Zorg, die zich daar schuldig aan gemaakt hebben. Verder ben ik kort geleden nog in het nieuws geweest bij Risk & Business & Claims. https://www.riskenbusiness.nl/.../meervoudig.../... In afwachting van uw positieve reactie, verblijf ik, Hoogachtend, Mike de Groot – voorzitter/oprichter Pré-juridisch adviseur

#verbondderverzekeraars #mikedegroot #stichtingadviespuntletselschadeslachtoffers

Featured Posts
Recent Posts