DOELSTELLINGEN

VERHALEN  VAN  SLACHTOFFERS  DELEN
VERANDERING  CREËREN
BEDROG VOORKOMEN

Slachtoffers van een verkeers- of arbeidsongeval, die moeilijkheden met de verzekeringsmaatschappij of gerechtsdeskundige ondervonden, kunnen hier hun verhaal kwijt.

Samen op weg naar snellere, eerlijke en objectieve medische (gerechtelijke) expertises na een verkeers- of arbeidsongeval, medische fout, beroepsziekte, enz.. Het is duidelijk dat strengere regels noodzakelijk zijn !

Tips aanreiken om het bedrog te herkennen en voorkomen, advies geven over betrouwbare adressen, waarschuwen voor twijfelachtige praktijken. Tip nr. 1 : NEEM ALLES OP en hou iedere brief bij.

STREVEN  NAAR  BETERE  CONTROLE
MEDISCHE TIPS DELEN
MEER  DAN  EEN  JURIDISCHE  KWESTIE

Misbruiken bestaan omdat controle onbestaande is. Niemand is bevoegd om gerechtsdeskundigen of verzekeringsmaatschappijen die bedrog plegen, sancties op te leggen. Ze hebben vrij spel !

Regelmatig publiceren we medische artikels. Hierdoor weet u HOE u uw 'onzichtbare' letsels objectiveerbaar kan bewijzen en welke OPLOSSINGEN er bestaan om uw klachten te verminderen of genezen. Lees de artikels over Q-EEG, biofeedback, SPECT, DTI, ... op de site.

De misbruiken van verzekeringen zijn typerend voor onze maatschappij, waar alles op geld gericht lijkt. Het doel heiligt de middelen ... We willen waarden zoals Eerlijkheid en Rechtvaardigheid terug een plaatsje geven in onze samenleving. 

Jouw leven moet wijken voor de financiële belangen

van de politiek & verzekeringssector.

Op je eentje kan je daar niets aan doen.

Samen is het een ander verhaal. 

DAGVAARDING  BELGISCHE  STAAT