In deze ziekenhuizen zijn je medische gegevens NIET beschermd en liggen ze te grabbel voor verzekeri

Deze ziekenhuizen huisvesten samen TIENTALLEN verzekeringsartsen.

Iedere verzekeringsarts uit om het even welk ziekenhuis kan toegang nemen tot jouw dossier, ongeacht waar je woont, en dat zonder dat er hier enige controle op bestaat.

Bij inbraken worden de artsen bovendien NIET gesanctioneerd. Ieder ziekenhuis is verantwoordelijk (en dus mede aansprakelijk) voor de inbraken van zijn artsen. In theorie moet de GBA hen een boete opleggen tot 4 % van hun omzet (wat uiteraard nooit gebeurt).

De oplossing van deze ziekenhuizen : inbrekers indekken ipv ze onmiddellijk te ontslaan wegens strafbare feiten art. 550 bis strafwetboek meer schending van het medisch beroepsgeheim.

Je hebt GEEN keuzevrijheid. Zodra je er een voet binnenzet, word je geregistreerd in het systeem. Everything you say will be used against you. Zelfs zaken die je misschien niet zegt, worden geregistreerd.

Verzekeringsartsen voegen subjectieve zaken toe om de schijn te wekken dat je klachten niet lichamelijk, maar vooral psychisch zijn. Zo helpen ze verzekeraars om geen schade te hoeven vergoeden.

Bij medische fouten worden verslagen aangepast en soms verwijderd.

Naar logins met de namen van de inbrekers kan je in de meeste gevallen fluiten. Zo kunnen inbrekers rustig verder blijven inbreken.

NexuzHealth is een ILLEGALE database. In Nederland is dit soort databases VERBODEN. In België kan dit allemaal, zonder controle, zonder sanctie.

Blijf weg uit deze ziekenhuizen want je privacy en je patiëntenrechten worden niet gerespecteerd.

DOE DE TEST en vraag de logins op in je dossier. Controleer hoeveel keer er bij jou is ingebroken. Dit gebeurt systematisch in geval van ongeval of medische fout.

Krijg je je logins niet, laat het ons weten.

nexuzhealth klanten

 1. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Geraardsbergen-Wetteren

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) biedt met zijn 568 erkende bedden hoogkwalitatieve medische en verpleegkundige zorg op drie locaties: Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. Een engagement dat zich vertaalt in de visie van deze autonome zorginstelling. De doelstellingen die hieruit voortvloeien zijn toepasbaar op alle niveaus binnen ASZ: absolute klanttevredenheid, fiere en gemotiveerde medewerkers die samenwerken in een aangename werksfeer, tevreden zorgpartners, uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en patiëntgestuurde zorg, supra-regionale erkenning en samenwerking en professionele bedrijfsvoering met duurzaam en dynamisch ondernemerschap.

 1. AZ Damiaan

Het Az Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 1999 ontstond uit de fusie van het algemeen ziekenhuis H.Hart en het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef. Bezield door een christelijke inspiratie streeft het Az Damiaan naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die steeds gepast weet in te spelen op de snelle evoluties eigen aan deze sector. De zorgverlening kan aldus op een doorlopende en gepaste wijze worden gewaarborgd voor de bevolking van Oostende en regio. Deze zorg richt zich zowel tot zuigelingen, kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen. Het Az Damiaan wil het referentiecentrum van de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de kust zijn.

 1. AZ Diest

Het AZ Diest stelt zich tot doel verder te evolueren tot een performant regionaal basisziekenhuis dat op een efficiënte, klant- en personeelsvriendelijke wijze voorziet in hoogkwalitatieve basiszorg voor de ganse regio, met een verdere uitbouw van het medisch aanbod in optimale afstemming met de locoregionale zorgcontext en met gestroomlijnde verwijsstromen naar andere instellingen voor zeer gespecialiseerde zorg.

 1. AZ Glorieux Ronse

Het is de opdracht van de VZW Werken Glorieux om vanuit een christelijk-evangelische inspiratie, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorgen aan te bieden aan kinderen, zieken en bejaarden, waarbij wetenschappelijke kennis en kunde gepaard gaat met aandacht, respect en dienstbaarheid. Naar het voorbeeld van E.H. Stefaan Modest Glorieux, Stichter van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid, gaat speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren van de maatschappij. Elk contact met de patiënt, met een bewoner of met een kind die aan onze zorgen worden toevertrouwd, zal getuigen van een maximale waardering voor de unieke mens.

 1. AZ Groeninge Kortrijk

De vzw az groeninge is ontstaan uit de fusie van het O.C.M.W.-ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal en C.A.Z.K.-Groeninghe, op zijn beurt een fusie van de private christelijke ziekenhuizen Maria's Voorzienigheid, Sint-Maarten en Sint-Niklaas. Het Kortrijks Algemeen Ziekenhuis Groeninge zet de inspiratie van de stichtende leden op een actuele manier voort. Zo wordt een hedendaagse en toekomstgerichte visie geschraagd door eeuwenoude tradities en een tijdloze waardebeleving. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende overtuigingen naast elkaar te erkennen. Daarbij wordt uitgegaan van het unieke en het evenwaardige van elke mens. Tolerantie is hierbij een uitgesproken ethisch engagement. Men respecteert de ander als persoon en in zijn overtuigingen. Dit is geen gemakkelijke opdracht, die evenwel mogelijk wordt gemaakt door aandachtig naar elkaar te luisteren en de diverse meningen te eerbiedigen.

 1. AZ Herentals

Het Herentalse ziekenhuis wil op een patiëntvriendelijke manier een degelijke, kwalitatieve tweedelijnsverzorging verstrekken: dit enerzijds in samenwerking met de huisartsen en anderzijds met de universitaire ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. Er zijn ongeveer 600 personeelsleden tewerkgesteld en een 90-tal geneesheer-specialisten.

 1. AZ Sint-Blasius Dendermonde

Het AZ Sint-Blasius staat voor medisch verantwoorde zorg toegankelijk voor iedereen met aandacht voor de noden en de beleving van elke patiënt.

 1. AZ Sint-Jozef Malle

Het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef te Malle is een regionaal ziekenhuis met 250 ziekenhuisbedden en meer dan 60 plaatsen in dagziekenhuis. Onze missie is professionele en warme zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Voorkempen. Daarbij wordt onze zorgverlening gestuurd door respect, openheid, kwaliteit en samenwerking. Het AZ Sint-Jozef Malle maakt, samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen, deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening.

 1. AZ Sint-Lucas Brugge

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en een gezonde financiële basis. Met ruim 1.200 medewerkers en 105 artsen verzorgen we jaarlijks meer dan 34.000 patiënten.

 1. AZ Sint-Maarten

Het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 660 ziekenhuisbedden en meer dan 80 plaatsen in dagziekenhuis. Onze missie is professionele, toegankelijke en betaalbare zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Mechelen. Daarbij wordt onze zorgverlening gestuurd door respect, openheid, kwaliteit en samenwerking. In 2018 worden de huidige drie campussen samengebracht in één, hypermodern nieuwbouwziekenhuis in Mechelen. De bouw ging in oktober 2013 van start. Het AZ Sint-Maarten maakt, samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen, deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening.

 1. AZ Turnhout

AZ Turnhout is een groot regionaal ziekenhuis van 650 bedden, uitgebouwd op twee campussen: campus Sint-Jozef en campus Sint-Elisabeth. 180 artsen en 1800 medewerkers staan elke dag klaar om de Kempense patiënt gespecialiseerde en betaalbare zorg dichtbij huis te bieden. Dit doen we in samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners in de regio. Onze vier kernwaarden betrokken, inlevend, ondernemend en samenwerkend liggen aan de basis van een mensgerichte zorg bij AZ Turnhout.

 1. Heilig Hart Leuven

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart wil zich als een middelgroot ziekenhuis op mensenmaat profileren voor de bevolking van de brede Leuvense regio. Een ziekenhuis dat de zorg dicht bij de mensen kan brengen en dat tot de vertrouwde wereld van de mensen behoort. Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart is gelegen in het hart van de stad Leuven: een middelgroot ziekenhuis van 287 erkende bedden, aangevuld met een steeds groeiend dagziekenhuis met een sprankelende activiteit.

 1. Heilig Hart Mol

Het H. Hartziekenhuis Mol is een regionaal ziekenhuis, gelegen in Mol-Centrum.

Wij beschikken over 183 erkende bedden, dit zijn 221 verantwoorde bedden, en een uitgebreid dagziekenhuis - zowel chirurgisch, geriatrisch als oncologisch-internistisch.

Wij bieden volgende hospitalisatiediensten aan:

 • Chirurgie

 • Inwendige Ziekten

 • Geriatrie

 • Kindergeneeskunde

 • Kraamafdeling

Dagelijks staan er ruim 80 artsen en 650 medewerkers klaar. Onze strategische visie bestaat erin onze instelling uit te bouwen met kwalitatief goede geneesheren, degelijk opgeleide verpleegkundigen en paramedici die werken in een moderne infrastructuur. Ook de ondersteunende diensten werken mee om steeds beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van elke patiënt.

Wij positioneren ons duidelijk als regionaal ziekenhuis en zijn een belangrijke schakel in een netwerk van professionele zorgverstrekkers.

Door permanent overleg en duidelijke afspraken met alle betrokkenen trachten we een naadloze samenwerking te realiseren ten voordele van de patiënt.

 1. Heilig Hart Tienen

Vriendelijk-Inlevend-Professioneel, kortweg VIP. Met die drie basiswaarden wil RZ Heilig Hart Tienen als regionaal ziekenhuis het verschil maken. Tegenover elke patiënt en elke collega niet alleen professioneel maar ook vriendelijk en inlevend handelen: dat is de dagelijkse inzet die wij van onze 800 personeelsleden en 140 artsen vragen. Samen staan zij in voor afgerond 300.000 patiëntencontacten, waarvan 185.000 raadplegingen, 10.000 hospitalisaties en 24.000 dagopnames.

Huisartsen en patiënten kunnen bij ons terecht voor een snelle en professionele diagnose en voor een optimale specialistische behandeling. Het ziekenhuis telt twee campussen in Tienen en een medisch centrum met dagziekenhuis in Aarschot. We organiseren in Tienen en Aarschot raadplegingen en technische onderzoeken van de meeste medische disciplines. We beschikken op beide locaties over goed uitgeruste diensten medische beeldvorming voor de juiste diagnose. In onze drie dagziekenhuizen ontvangen we patiënten voor een inwendig onderzoek, chirurgische ingreep of andere behandeling in dagopname. Onze campussen in Tienen huisvesten dertien verpleegafdelingen met in totaal 303 erkende bedden. Onze spoedgevallendienst bestrijkt een ruim hinterland tot ver over de taalgrens en heeft een erkende MUG.

RZ Heilig Hart Tienen is een NIAZ Qmentum geaccrediteerd ziekenhuis.

 1. Imeldaziekenhuis Bonheiden

Ons ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis gelegen in een rustige groene omgeving, de bossen van Bonheiden.

Met 1700 medewerkers, 160 artsen en ruim 100 vrijwilligers dragen we samen zorg voor mensen. In ons omgaan met patiënten én met collega’s dragen we hartelijkheid en vriendelijkheid hoog in het vaandel.

Wij beschikken over 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en een dagziekenhuis met 94 bedden, goed voor bijna 24.000 opnames en ruim 41.000 dagziekenhuisopnames per jaar. Op jaarbasis telt ons ziekenhuis meer dan 184.000 consultaties.

Kwalitatieve zorg bieden aan zoveel patiënten kan enkel door enthousiast teamwork. Door het voorzien van de meest innoverende technieken en mede dankzij het continu bijscholen van medewerkers zijn we een modern en dynamisch ziekenhuis.

 1. Jan Yperman Ziekenhuis

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een fusie in 1998 van de Kliniek Zwarte Zusters en OLV Hospitaal uit Ieper en het Mariaziekenhuis uit Poperinge. Na de fusie van de drie campussen, werden alle activiteiten in 2007 gecentraliseerd op één campus, met behoud van een antenne in Poperinge. Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen. Kwaliteit, patiëntveiligheid, comfort en teamwork zijn dan ook de pijlers waarop het Jan Yperman Ziekenhuis steunt. Verantwoordelijkheidszin, openheid en eerlijkheid, loyauteit en respect zijn de waarden waarop onze houding en werking tegenover patiënten, mekaar en de buitenwereld gebaseerd is.

 1. Jessa Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis biedt als één van de grootste Vlaamse ziekenhuizen innovatieve, topklinische geneeskunde en patiëntenzorg op drie locaties: campus Virga Jesse en campus Salvator in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Met zo’n 3.200 werknemers is het Jessa Ziekenhuis de grootste werkgever van Limburg. Jaarlijks biedt Jessa warme zorg aan gemiddeld 195.185 patiënten en een veelvoud aan bezoekers die zo vaak mogelijk actief betrokken worden in het zorgtraject.

 1. Mariaziekenhuis Overpelt

Het Mariaziekenhuis is een modern, acuut regionaal ziekenhuis met 363 bedden gelegen in Noord-Limburg. Het ziekenhuis zet sterk in op de verdere uitbouw van de dringende medische hulpverlening en functies en diensten die nog onvoldoende aanwezig zijn in de regio. De slogan ‘Mensen zorgen... voor mensen’ is bewust gekozen: meer dan 1000 medewerkers en 100 artsen werken samen aan hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Het Mariaziekenhuis streeft ernaar de eerste keuze te zijn voor de bevolking en partners in de regio.

 1. Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek

Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen.

 1. O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Voor iedereen die curatieve en preventieve gezondheidszorg nodig heeft, is het O.L.Vrouwziekenhuis het preferentieel ziekenhuis omdat het: topgeneeskunde en -verzorging aanbiedt in combinatie met uitstekende ondersteunende en servicegerichte diensten, met research en innovatie de grenzen verlegt binnen de geneeskunde en gerelateerde activiteiten, naast de fysieke gezondheid het welzijn van de patiënt in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigt.

 1. Revarte Antwerpen

Revalidatieziekenhuis RevArte is gespecialiseerd in de revalidatie van recent verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen op basis van een neurologische oorzaak (bv. hersenletsel, ruggenmergletsel) of locomotorisch-orthopedische oorzaak (bv. knie- of heupprothese, amputatie). RevArte richt zich op een breed revalidatie-aanbod met mogelijkheden voor zowel een tijdelijke hospitalisatie of revalidatie op ambulante basis. RevArte biedt plaats aan 194 revalidanten via een klassieke opname. Daarnaast kunnen er wekelijks nog tot 100 patiënten op ambulante basis revalideren en zijn er 6 plaatsen in het geriatrisch dagziekenhuis mogelijk. Elke revalidant krijgt een individueel revalidatieprogramma aangeboden dat de (para)medische behandeling, verpleegzorg en revalidatie integreert. Specifiek voor onze patiënten tussen 16 en 30 jaar heeft RevArte een eigen Centrum voor Jonge Revalidanten waar jongvolwassenen kunnen revalideren in een apart gedeelte van het gebouw dat qua inrichting aangepast is aan hun leefwereld en noden.

 1. Sint-Franciskus Ziekenhuis

Het ziekenhuis telt 268 erkende bedden, Met meer dan 110 geneesheren, 750 ziekenhuismedewerkers en tientallen partners als brandweer, vrijwilligers ... zet het Sint-Franciskus Ziekenhuis zich in om patiënten dagelijks kwalitatieve en veilige zorgen aan te bieden. Als dynamisch regionaal ziekenhuis willen we binnen een moderne infrastructuur patiënten met de beste basiszorg omringen. We bieden een brede waaier van gespecialiseerde medische, medisch technische en poliklinische diensten aan. Om het zorgaanbod te optimaliseren en de continuïteit in de medische teams te garanderen, zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden ontwikkeld met gespecialiseerde instellingen. We kunnen rekenen op de enthousiaste inzet van vakbekwame medewerkers. Jaarlijks nemen we ongeveer 12500 patiënten op. Daarnaast zijn er bij benadering 19 000 daghospitalisaties. Onze spoedafdeling verzorgt jaarlijks 25 500 patiënten. Kwaliteit en veiligheid dragen we hoog in het vaandel.

 1. Sint-Jozefskliniek Izegem

St Jozefskliniek is een ziekenhuis dat mensgerichte zorg aanbiedt in de nabije omgeving van de patiënt. We vertrekken vanuit de christelijke waarden met aandacht voor de huidige ethische aspecten in de zorg. We bieden elke patiënt persoonlijke, kwaliteitsvolle, veilige en warme zorg aan. Deze zorgverlening vertrekt vanuit de noden van de patiënt. We werken multidisciplinair samen rond de patiënt met alle betrokken hulpverleners. We informeren de patiënt actief over de verschillende aspecten van zorg. De zorg is erop gericht de zelfstandigheid van de patiënt (en zijn eventuele mantelzorger) maximaal te bevorderen. We streven naar toegankelijke en continue zorg in nauwe samenwerking met zowel de hulpverleners uit de thuiszorg, de woonzorgcentra en de gespecialiseerde diensten uit het ziekenhuisnetwerk. We ijveren voor betaalbare zorg. Onze toegewijde artsen en medewerkers die ons kostbaarste kapitaal vormen, bieden we vorming en ondersteuning aan om zo een professionele zorgverlening te garanderen. Samen werken we aan de uitbouw van een stimulerende werkomgeving. De St-Jozefskliniek wil zorg verstrekken op een sociaal, duurzaam, financieel en maatschappelijk verantwoorde wijze.

 1. Sint-Trudo Ziekenhuis

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo is met zijn 310 bedden het streekziekenhuis voor de regio Zuidwest Limburg en zuidelijk Vlaams-Brabant. Door continu te investeren zowel in een nieuwbouw als in innovatieve medische apparatuur en in het aantrekken van hooggekwalificeerde medewerkers is ons ziekenhuis in het sterk evoluerend zorglandschap definitief de weg opgegaan van een modern en toekomstgericht ziekenhuis waar patiënten zich goed verzorgd weten en waar de medewerkers dankzij de nodige omkadering en begeleiding het beste van zichzelf kunnen geven.

 1. Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Inkendaal, gelegen in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw), is een Vlaams revalidatieziekenhuis met een hospitalisatie-afdeling van 178 bedden Sp. Als expert in revalidatie richten wij ons op revalidanten met ernstige locomotorische, neurologische en cardiopulmonaire aandoeningen. Wij werken voor gehospitaliseerde en ambulante revalidanten, zowel volwassenen als kinderen. Voor deze laatsten beschikt het ziekenhuis over een eigen Partiële Daghospitalisatie (60 plaatsen) met geïntegreerde ziekenhuisschool type 5. Voor elke doelgroep staat in het ziekenhuis een gespecialiseerd multidisciplinair team klaar. Daarnaast beschikken we over een eigen hoogtechnologisch Centrum voor Bewegingsanalyse (Ganglabo) en een eigen afdeling medische beeldvorming.

 1. az Vesalius

az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen. Ons ziekenhuis heeft 326 erkende bedden en een doorverwijsgebied van meer dan 100.000 inwoners. Met 100 artsen en 800 personeelsleden maken wij dagelijks onze zorg met een menselijk gelaat waar. In az Vesalius staat de patiënt centraal en bieden wij kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis. Wij beschikken over een erkende MUG en gespecialiseerde dienst spoedgevallen, diensten heelkunde, inwendige geneeskunde, neonatologie, materniteit, geriatrie, revalidatie, een palliatieve eenheid, een chirurgisch en inwendig dagziekenhuis en een uitgebreide polikliniek. In juli 2017 ontving az Vesalius het NIAZ-kwaliteitslabel dat staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur.

UZ Leuven partners

 1. AZ Sint-Jan

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een een openbaar ziekenhuis met 1238 erkende bedden met als hoofdopdracht een ruim en goed aanbod aan ziekenhuiszorg te voorzien tegen een aanvaardbare kost. De visie en missie "Innovatieve referentiezorg voor iedereen" wordt uitgevoerd op de 3 campussen: Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius, beide in Brugge, en Henri Serruys in Oostende.

 1. Medisch Centrum voor Huisartsen

Het Medisch Centrum voor Huisartsen werd in 1966 opgericht door huisartsen en is uitgegroeid tot een vaste waarde voor de huisarts en zijn patiënten. In essentie is het MCH een polikliniek (consultatiecentrum) met een vestiging in Leuven en Wezembeek-Oppem. Consultatie op verwijzing geeft de beste garantie voor een hechte samenwerking tussen uw huisarts en de geneesheer-specialist, daarom vinden wij een verwijsbrief belangrijk. In beide centra samen houden een 60-tal specialisten raadpleging. Ze beschikken tevens over een dienst medische beeldvorming. Onverbrekelijk verbonden met de polikliniek is het laboratorium waar uw huisarts bloed- en andere analyses kan laten uitvoeren. Het laboratorium van het MCH heeft een wijd verbreide faam wegens zijn hoge kwaliteit en vlotte service ten dienste van de patiënt.

 1. Pulderbos – revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren

Pulderbos is een gespecialiseerd revalidatiecentrum en expertisecentrum voor kinderen en jongeren. Het revalidatiecentrum werkt vraaggestuurd en speelt in op actuele maatschappelijke noden in de zorg voor kinderen en jongeren met een complexe chronische aandoening. Op de campus is er eveneens een basisschool voor kleuter en lager onderwijs en een secundaire school.

 1. UZ Leuven

Al meer dan 80 jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit van alle patiëntengroepen en aandacht voor de mens achter de patiënt staat altijd voorop. Met 1.955 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis van België. Meer dan 8.800 gedreven medewerkers zetten zich elke dag in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden en voortdurend te werken aan de verbetering en vernieuwing van die zorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van innovatief wetenschappelijk onderzoek, hoogstaande academische opleiding en kwalitatieve patiëntenzorg.

#beschermingmedischegegevens #nexuzziekenhuizen #loginsmedischefout #loginsongeval #EPDehealthprivacy #hoevraagikmijnloginsop

Featured Posts
Recent Posts