Tips : wat te doen na een ongeval ?

TIPS

Leer uit de fouten die anderen maken zodat u zelf niet hetzelfde scenario terecht komt.

1) Neem een advocaat als de verzekering van tegenpartij dezelfde is als uw eigen verzekering.

De kans is reëel dat de verzekering u niet optimaal zal verdedigen aangezien het uit te keren bedrag uit haar eigen zak moet komen.

2) Laat u na een auto-ongeval onmiddellijk met de ambulance wegbrengen als u flauw valt of hevige nek- of hoofdpijn hebt.

Een verzekering oordeelt blijkbaar 'niet met ambulance weggebracht? niets ernstigs'.

3) Zorg dat u eerst de raadsdokter van de verzekering te zien krijgt, voor u informatie overmaakt over uw inkomstenverlies.

4) Geloof nooit wat een verzekering ZEGT. Zorg dat u alle toezeggingen op papier staan hebt.

5) Zorg dat u een goede verzekeringsmakelaar hebt.

6) Laat u niet opjagen door de verzekeringsmaatschappij.

7) Laat u bijstaan door Solidariteit voor het Gezin als u hulp nodig hebt.

Meer info: http://www.solidariteit.be/

#bedrogverzekeringen #fraudeverzekeringen #misbruikverzekeringen

Featured Posts
Recent Posts