Medisch expert Frank DELLAERT - ten dienste van artsen die medische fouten begaan - wil graag 40 eur

Van een lezer :

Het volgende is mij overkomen met deze arts en medisch expert, Dr. Frank Dellaert:

https://www.orthokliniek.be/what-we-do

Begin deze maand ben ik op consultatie geweest bij een medisch expert in België, Dr. Frank Dellaert van de Orthokliniek te Sint-Niklaas, eveneens gevonden via een "fancy" websitie... and again I judged a book by its cover...

Dit naar aanleiding van een medische fout gebeurd tijdens een rugoperatie uitgevoerd door wijlen Dr. Erik Van Holsbeeck, eveneens gerechtsdeskundige op de zwarte lijst..

Ik heb via het secretariaat van de arts een afspraak gemaakt en op vraag van deze de betreffende RX beelden van na de operatie door Dr. Van Holbeeck doorgestuurd naar het secretariaat van deze medische expert.

In de praktijkruimte aangekomen heb ik de arts in kwestie eerst voor de consultatie gevraagd of hij onafhankelijk was van verzekeringsmaatschappijen, één keer bij het begin of er geen belangenconflicten waren en nog een tweede keer dezelfde vraag omtrent belangenconflicten tijdens de consultatie. De arts schudde van neen.

Na kort de chronologie te hebben uitgelegd begon hij af te ronden. Hij zei mij: "ik kan Uw zaak niet aannemen"...

"En waarom niet?" vroeg ik verwonderd? Zijn antwoord was: "Er zijn belangenconflicten... Ik verdedig geen patiënten. Ik verdedig enkel artsen, verplegend personeel en paramedici.".

Mijn antwoord:"Wablieft? Uw website zegt het tegenovergestelde, Uw secretariaat - dat ik twee keer heeft gebeld - heeft mij hier ook nooit van op de hoogte gesteld plus ik heb het U twee keer vooraf gevraagd. U wist dat ik patient was...U had mij al die tijd, moeite en verplaatsing kunnen besparen."

Vervolgens kreeg ik een doorverwijzing naar een andere medisch expert en volgend gemompel te horen: "Indien er ooit een museum mocht opgericht worden over medische fouten, dan zullen Uw foto´s daar zeker een plaats in krijgen..."

There is honour among thieves.

Mijn eerste "natuurlijke" reactie hierop was de volgende:

"Als er ooit een museum mocht opgericht worden inzake medische corruptie, dan zal Uw profielfoto daar zeker een plaats in hebben"...

Gelukkig heeft mijn gezond verstand besloten op dat alles niet verder meer te antwoorden...

Zijn secretaresse vroeg mij om meteen af te rekenen. Ik heb gevraagd, kan dat op factuur? Ja maar dan komen er 5 EUR administratieve kosten bij. ok zei ik.

Ik dacht: een factuur kan ik toch contesteren...

Nu kreeg ik vorige week een gewone brief, dus geen factuur die je normaal gezien in elk ziekenhuis krijgt, met de melding dat ik vertrokken ben zonder te betalen en dus 40 EUR dien over te schrijven.

Ik denk dat deze arts mij snel heeft afgewimpeld zodra hij doorhad dat het om een medische fout ging, begaan door een andere arts.

#FrankDellaert #orthokliniekbe #dellaertorthokliniek #expertdellaert #medischefoutdellaert #medischemisserdellaert

Featured Posts
Recent Posts