Panorama's Onpartijdigheid Verzekerd is terug. Wat hebben Panorama en het onderzoek in De Morgen

Na het verschijnen van het onderzoeksdossier in De Morgen over de inbraken in medische dossiers door verzekeringsartsen :

moest Panorama plots (weer) van het internet verdwijnen :

Onpartijdigheid Verzekerd van Wim Van den Eynde en Alina Kneepkens is sinds de start van Panorama de uitzending die het hoogste aantal kijkers ooit haalde : ruim 400.000 kijkers op de avond zelf, in de jaren die hierop volgden (her)bekeken duizenden anderen dit knap staaltje onderzoeksjournalistiek. Nog nooit ontving de redactie zoveel reacties. Deze reacties werden eerder al keurig van het internet verwijderd door de VRT, zodat niemand nog alle identieke verhalen over Chris Dillen zou kunnen lezen.

Voor veel verzekeringsslachtoffers is Panorama's Onpartijdigheid Verzekerd een eye-opener : de puzzelstukjes vallen eindelijk op hun plaats, nu pas begrijpen ze waarom ze persé naar een "gerechtspsychiater" gestuurd moesten worden, nu pas zien ze in dat hun vals expertiseverslag helemaal geen uitzondering is, maar de vaste regel in de Belgische rechtbanken. Hieropvolgend gaan slachtoffers op zoek naar extra informatie en komen ze bij SMV terecht. SMV zamelde de voorbije jaren talloze hallucinante verhalen in, het ene al erger dan het andere.

Die "gerechtspsychiaters" worden betaald om te besluiten tot simulatie-aggravatie. Kort samengevat betekent dit dat onschuldige ongevalsslachtoffers vals beschuldigd worden hun klachten te verzinnen (simulatie) of te overdrijven (aggravatie). Dit is samen met de "voorafbestaande toestand" de favoriete verzekeringsstrategie om schadevergoeding af te wijzen. Verzekeringen hebben 2 verklaringen voor iemands invaliditeit : ofwel ben je knettergek, ofwel was je al doodziek voor je ongeval. In beide gevallen heeft je ongeval helemaal niets met je klachten te maken - aldus de verzekeringen en hun legertje koopbare gerechtsdeskundigen.

Maar wat hebben Panorama en het onderzoeksdossier van De Morgen met elkaar gemeen ?

Ga even naar 16 minuten 45 seconden in de Panorama uitzending.

Bekijk het fragment over de oogarts.

De oogarts in kwestie is Julie De Zaeytijd van verzekeringsbolwerk UZ Gent.

Julie De Zaeytijd is de schoondochter van ... Roland Watteyne, sinds decennia het boegbeeld van het verzekeringsbedrog in West-Vlaanderen.

Vraag aan om het even welke West- of Oostvlaamse letselschade-advocaat of zij "gerechtsdeskundige" Roland Watteyne kennen en hou goed hun gezichtsuitdrukking en reactie in de gaten. Die spreekt boekdelen. Er hoeft zelfs geen woord aan vuil gemaakt te worden.

Na Panorama verdween hij plots even van het toneel, maar vandaag is hij terug. En stelt hij nog steeds valse expertiseverslagen op "in de naam der wet", hetzij ten voordele van verzekeraars en ten nadele van ongevalsslachtoffers, die zo tot een leven in pijn, miserie en armoede gedoemd worden.

De VRT mocht nadien het imago van Chris Dillen en Julie De Zaeytijd oppoetsen. Julie De Zaeytijd werd in een TV uitzending als "experte" begaan met de wetenschap en haar patiënten geportretteerd. Chris Dillen mocht opdraven als sympathieke man in de serie Misdaaddokters. De VRT verwijderde in alle stilte Panorama van het internet. Na protest kwam Panorama terug online. "Een verhuis", zo liet de VRT weten. Het interview met Koen Geens dat Wim Van den Eynde enkele weken na Panorama afnam, verhuisde echter niet mee. Dat verdween voorgoed in de doofpot ondanks de uitdrukkelijke vraag om het interview terug online te plaatsen.

In De Morgen getuigt Ann over de (voorlopig) 10 geïdentificeerde inbrekers in haar medisch dossier. Zij bekwam slechts van 1 van de 3 ziekenhuizen waar ze patiënte was, de logins. De vraag is maar, hoeveel andere verzekeringsvrienden inzage namen in de 2 andere ziekenhuizen die ondanks herhaalde vraag tot op vandaag weigeren deze logins over te maken. Als er niets aan de hand is, waarom krijgt Ann ze dan niet ?

De 10 inbrekers die opdoken in de logins van Ann zijn allen verbonden aan ... UZ Gent.

1 keer raden wiens naam ook en als eerste opduikt in de lijst inbrekers.

Juist :

Ann is nooit bij Julie De Zaeytijd op consultatie geweest en had dus nooit een behandelrelatie met Julie De Zaeytijd. Ann wist niet dat Julie De Zaeytijd in haar medisch dossier geneusd had. Evenmin heeft ze ooit Julie De Zaeytijd toestemming gegeven om in haar medische gegevens te zitten rondsnuffelen.

Dat op zich, kwalificeert de login door Julie De Zaeytijd als een strafbaar feit, want over een "vergissing" gaat het hier niet. Men "vergist" zich uiteraard geen 3 x na elkaar. Evenmin net voor of na een expertisezitting op de rechtbank.

UZ Gent ondernam uiteraard geen enkele (s)a(n)ctie tegen Julie De Zaeytijd. Die werkt nog steeds op UZ Gent. Hoeveel logins in dossiers van niet-patiënten zou ze intussen op haar naam hebben staan ? En hoeveel komen er daar nog bij ? Hoe lang nog voor medische gegevens beschermd worden tegen inbraken ?

In De Morgen staat :

Moest schoonvader Roland Watteyne weer aan wat politieke touwtjes trekken om Panorama van het internet te laten verwijderen zodat niemand nog het verband zou kunnen leggen tussen De Morgen en Panorama ? Net zoals hij deed toen hij opgebeld werd door Wim Van den Eynde voor een reactie op het dossier Vantorre-AXA ? Waarbij de VRT directie onder druk gezet werd door politieke vriendjes van Roland Watteyne ? En waarbij die VRT directie hierop de Panorama makers onder zware dreigementen verplichtte om Panorama last minute aan te passen en zodoende inbreuk pleegde op de persvrijheid en politieke censuur toepaste - nota bene op de "onafhankelijke" staatszender ? Die vervolgens het onderwerp verzekeringsbedrog doodzweeg en braaf optrad als de spreekbuis van Koen Geens die met vuur verkondigde dat hij de problematiek van de valse expertiseverslagen had opgelost met zijn Nationaal Register waarin voornamelijk verzekeringsartsen verschijnen ?

Wie zal het zeggen ...

Roland Watteyne en Julie De Zaeytijd alleszins niet.

Alleszins staat Panorama terug online. Veel kijkplezier.

#panoramaonpartijdigheidVerzekerd2015 #rolandwatteyne #dossiervantorreaxa #juliedezaeytijdUZGent #wimvandeneynde #alinakneepkens #chrisdillen

Featured Posts
Recent Posts