Schadevergoeding als er ingebroken wordt in je medisch dossier

Als er ingebroken wordt in je medisch dossier, heb je recht op schadevergoeding.

Wie moet jou schadevergoeding betalen ?

1) de persoon die inbrak in je medisch dossier

2) de hoofdarts die controle moet uitvoeren op eventuele inbraken

3) het ziekenhuis dat de eindverantwoordelijke is voor de beveiliging van jouw medische gegevens

Als je kan aantonen dat jouw medische gegevens overgemaakt werden aan bvb een verzekeringsarts, verzekeringsadvocaat, verzekeringsmaatschappij, dan moeten ook zij jou schadevergoeding betalen.

Europa zegt hierover :

Kan ik een vergoeding eisen?

OP DEZE PAGINA

  • Antwoord

  • Voorbeeld

  • Verwijzingen

Antwoord

U kunt een vergoeding eisen als een onderneming of organisatie zich niet aan de AVG heeft gehouden en u materiële schade (bijvoorbeeld financieel verlies) of immateriële schade (bijvoorbeeld leed of reputatieschade) hebt geleden. U kunt vergoeding eisen bij de betrokken onderneming of organisatie of een vordering instellen bij uw nationale rechter. U kunt een vordering instellen bij de gerechtelijke instanties van de EU-lidstaat waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is gevestigd of bij de rechtbanken van de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

Voorbeeld

U plaatst een bestelling op een website. De website wordt het slachtoffer van een cyberaanval omdat de site onvoldoende is beveiligd. Uw creditcardgegevens zijn op een andere website geplaatst en gebruikt om producten te kopen die u nooit hebt besteld. U kunt van de website vergoeding eisen voor de financiële schade omdat zij de AVG hebben geschonden door niet te zorgen voor passende beveiliging bij de verwerking van gegevens.

Verwijzingen

  • Artikel 82; overwegingen 146 en 147 van de AVG

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/redress/can-i-claim-compensation_nl

#schadevergoedinginbrakeninmedischedossiers #GDPREPDlogins

Featured Posts
Recent Posts