Onderzoeksdossier De Morgen : inbraken in medisch dossier door verzekeringsartsen (deel 1)

Met grote dank aan journaliste Cathy Galle voor de grondigheid waarmee zij is te werk gegaan.

Steun De Morgen in haar onderzoeksjournalistiek, neem een abonnement als je kan.

Verzekerings-artsen kunnen meekijken in uw medisch dossier

23 januari 2020, 6:00

Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken. Informatie uit de medische geschiedenis van een patiënt kan zo gebruikt worden om terugbetaling in een verzekeringsdossier te betwisten, zo blijkt uit onderzoek van De Morgen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil het hele systeem nu herbekijken.

Verschillende patiënten getuigen aan De Morgen dat verzekeringsartsen, zonder hun medeweten en zonder hun toestemming, in hun elektronische patiëntendossier hebben gekeken.

Alle ziekenhuizen werken tegenwoordig met zulke elektronische patiëntendossiers, waarin ze alle medische gegevens van de persoon in kwestie bijhouden. De gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere artsen die de patiënt voor zich krijgt, waardoor bijvoorbeeld scans en foto’s niet telkens opnieuw moeten worden gemaakt.

De regelgeving hierover is heel duidelijk: enkel artsen die op dat moment een behandel­relatie hebben met de patiënt mogen, mits toestemming van die patiënt, in het medische dossier kijken. Maar ook dokters die niet in dat geval zijn, kunnen in sommige gevallen in de dossiers. “Dat kan ook niet anders”, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “De dossiers volledig ontoegankelijk maken, kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Dan zou een spoedarts bijvoorbeeld niet in het medisch dossier kunnen kijken van een patiënt die bij hem binnenkomt. Een arts moet dus in het dossier kunnen inbreken.”

En dus kunnen, technisch gezien, alle dokters binnen een bepaald ziekenhuis of binnen een bepaalde groep ziekenhuizen die met hetzelfde dossiersysteem werken in de dossiers van alle patiënten inbreken. Aangezien ook verzekeringsartsen in de meeste gevallen werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, kunnen ook zij in die dossiers.

Alle inzages in een dossier, en dus ook de inbraken, worden wel bijgehouden. Bedoeling is dat die logins gecontroleerd worden door de hoofdarts van het ziekenhuis. Die kan dan optreden in geval van een ongeoorloofde inbraak. Maar hoofdartsen geven aan dat alles controleren onbegonnen werk is.

Fraude

Het controlesysteem is ontoereikend, blijkt uit enkele getuigenissen die De Morgen verzamelde.

vervolg :

https://www.demorgen.be/nieuws/verzekeringsartsen-kunnen-meekijken-in-uw-medisch-dossier~bbcbb6c3/?utm_source=demorgen&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=ochtend&utm_userid=&ctm_ctid=d67f04f2cec716f900bc5f163d5bd288

#inzagemedischdossierbehandelrelatie #inbrekeninmedischdossier #EPDloginsprivacyloggings #deblockelektronischepatientendossiers #onderzoekdemorgenmedischdossier #cathygalle

Featured Posts
Recent Posts