Gratis werken of uitkering kwijt : leven met een handicap in België

‘Ga ik niet gratis werken, dan verlies ik mijn tegemoet-koming’

Wim Winckelmans

jk

Brussel ‘Ik moet elk jaar verlof zonder wedde nemen om te ver­mijden dat ik te veel verdien en mijn tegemoetkoming verlies. Het leven zou voor mij dan onbetaalbaar worden.’

Lies Vanpeperstraete, halftijds docente aan de Arteveldehogeschool in Gent, wil wel werken, maar bevindt zich in een bizarre situatie. Door te werken dreigt ze haar integratietegemoetkoming te verliezen. Die tegemoetkoming moet de extra kosten van haar handicap helpen opvangen.

Die extra kosten verdwijnen niet door meer of minder te werken. Toch zal Vanpeperstraete, die lesgeeft aan studenten die zich specialiseren in omgaan met personen met een beperking, haar ­integratietegemoetkoming verliezen als haar inkomen meer dan 22.800 euro per jaar bedraagt.

‘Elk jaar neem ik weken verlof zonder wedde. Dan werk ik onbezoldigd. Mijn werk­gever mag niet de dupe zijn’ Lies Vanpeperstraete Docente aan de Arteveldehogeschool

‘Werken en bijdragen aan de maatschappij is mijn bewuste keuze. Maar om mijn integratie­tegemoetkoming te behouden, neem ik elk jaar meerdere ­weken verlof zonder wedde. Anders verdien ik te veel’, zegt ze. ‘Ik kies ervoor om die weken te werken, zonder dat ik ervoor ­betaald word. Mijn werkgever mag van deze situatie niet de dupe zijn, maar ik voel me zo wel gediscrimineerd. Recht op indexering en anciënniteit gelden in de praktijk niet voor mij.’

Nerveuze politici

De situatie van Vanpeper­straete bewijst dat het stelsel van tegemoetkoming voor mensen met een beperking dringend aan vernieuwing toe is. Volgens een studie van professor Koen Hermans (KU Leuven), die vandaag verschijnt in het boek Armoede en handicap in België, ligt de armoede bij mensen met een beperking de helft hoger dan die bij mensen zonder beperking. Ons land doet het een stuk minder goed dan andere Europese landen als Nederland, Frankrijk of Denemarken.

Bovendien is een stijgende trend merkbaar. Het aantal inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen voor mensen met een handicap is sinds 2011 gestegen van 120.000 naar liefst 190.000. Het bedrag dat mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, ligt ­minimaal 258 euro onder de Europese armoedegrens, voor gezinnen met kinderen kan het veel meer zijn. ‘Er schort duidelijk iets aan het beleid’, zegt Hermans. ‘Dat zou politici zenuwachtig moeten maken, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Het debat gaat wel over het leefloon, niet over de tegemoetkoming.’

‘Wie een handicap heeft, wordt extra gestraft. Meer werken zou altijd moeten leiden tot meer loon. Nu is het alles of niets’ Nathalie Muylle Minister van Werk (CD&V)

Volgens Hermans is er dringend nood aan onder meer een modernisering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, aan meer arbeidsparticipatie en werkbaar werk. De overheid moet ook voorkomen dat mensen met een handicap hun rechten niet opnemen.

Signaal aan Magnette

De federale minister van Werk, Nathalie Muylle (CD&V), wil een signaal geven aan de volgende ­federale regering. ‘We hebben de mond vol van de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer, maar personen met een handicap worden nu extra gestraft’, zegt ze. ‘Nu is het alles of niets, terwijl meer werken altijd zou moeten leiden tot meer loon. De regels van de arbeidsongeschiktheid toepassen op personen met een handicap zou een oplossing kunnen zijn.’

Muylle wil haar voorstellen bezorgen aan informateur Paul Magnette (PS) en aan de bevoegde ­regionale ministers. Sterker nog, een voorzet in die richting staat al in de nota-Magnette van midden november, die is uitgelekt: ‘Het is zaak mensen met een handicap ertoe aan te zetten op vrijwillige basis aan de slag te gaan of het werk te hervatten, en hun de kans te bieden hun arbeidsinkomen proportioneel en degressief te cumuleren met hun uitkering.’

bron :

https://m.standaard.be/cnt/dmf20191202_04747688?articlehash=40247001C64B44A723291FB8742794B6C9DC43F0C400CAD3585266EB3016C24CA324106A15F6AB210A68911C67035B9B5BE6321D8275E1FA56C1D55DAB2D6610

#werkenmeteenhandicap

Featured Posts
Recent Posts