Officieel : "Orde waarschuwt" ; praktijk : "Orde dekt toe"

November 30, 2019

Orde waarschuwt vrijpostige artsen in medisch dossier

 

De nationale raad van de Orde der artsen herinnert eraan dat artsen niet automatisch toegang hebben tot het medisch dossier van een patiënt, zelfs al hadden ze er vroeger een therapeutische relatie mee.

 

Een dossier inzien voor persoonlijke doeleinden kan niet zomaar. En gezondheidsgegevens die verzameld werden in het kader van de zorg mogen enkel voor andere doeleinden aangewend worden indien de patiënt erin toestemt of als de wet het toelaat. Dat men in het verleden een therapeutische relatie had met een patiënt rechtvaardigt niet dat men blijvend inzage heeft in zijn gezondheidsgegevens.

 

Beroepsgeheim relatief

De medische geheimhoudingsplicht volstaat niet om de inzage in deze gegevens te rechtvaardigen: het medisch geheim houdt de verplichting in om te zwijgen en kent geen enkel recht toe om te weten.

 

De hoofdarts is verantwoordelijk voor de bewaring van het ziekenhuisdossier.

 

De ziekenhuisarts die zich in rechte dient te verdedigen voor een klacht van een patiënt mag de gegevens in het ziekenhuisdossier noch inkijken, noch aanwenden, zonder voorafgaandelijk de hoofdarts op een transparante wijze in kennis te stellen van zijn motieven en vervolgens de toestemming van deze te verkrijgen.

 

Wettelijk én deontologisch in de fout

De arts die een systeem voor inzage in het patiëntendossier voor andere doeleinden gebruikt dan die waarvoor deze inzage hem toegezegd werd, stelt een onwettige daad die eveneens een deontologische fout uitmaakt.

 

Deze principes gelden voor de inzage van het ziekenhuisdossier, maar eveneens voor de inzage van het geautomatiseerd medisch dossier dat geraadpleegd kan worden door de gezondheidsnetwerken via de ziekenhuistoegangen.

 

 

 

Bron :

https://www.medi-sfeer.be/nl/nieuws/beroepsnieuws/orde-waarschuwt-vrijpostige-artsen-in-medisch-dossier.html

 

 

 

 

Praktijk : Orde laat begaan :

 

https://info3701.wixsite.com/stopmisbruik/single-post/2015/09/30/Open-brief-aan-Guy-Meersman-doet-u-dat-regelmatig-in-opdracht-van-verzekeringen-vertrouwelijke-medische-informatie-uit-ziekenhuisarchieven-opzoeken-en-doorspelen-

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now