Letselschade advocaat Maarten Tromp over de terugbetaling van behandelkosten door verzekeraars na ongeval

September 12, 2019

De CFX-behandeling als schadepost

 


Beste mensen,
Mijn naam is Maarten Tromp. Ik heb een eigen advocatenkantoor te Rotterdam, ! 010-
2056610, @: secretariaat@maartentromp.nl). Wij doen alleen maar letselschadezaken. Wij
werken wereldwijd. Een aantal van jullie groepsleden behoren tot mijn cliënten.
Mij bereikte het verzoek om ten behoeve van jullie facebookgroep iets te schrijven over de
verhaalbaarheid van de kosten van een CFX-behandeling in Utah (USA), inclusief reis- en
verblijfkosten. Daartoe het volgende.

 

De probleemstelling
Deze kosten zullen veelal niet door een Nederlandse zorgverzekeraar worden vergoed, omdat
de behandeling niet in Nederland plaatsvindt, maar in de USA. Mogelijk dat de dekking (ook)
wordt afgewezen omdat er (nog) geen wetenschappelijke onderbouwing is voor "het succes"
van deze behandeling. De weg via de zorgverzekeraar zal dus waarschijnlijk niet helpen.
Als het hersenletsel is veroorzaakt door een aansprakelijke derde, kunnen de kosten op de
achterliggende verzekeraar worden verhaald. Want zonder het ongeval zouden jullie deze
kosten niet hebben gemaakt.

 

Het is verstandig om voorafgaand aan het plannen van de reis, het voornemen daartoe aan de
verzekeraar te melden. Als jullie een belangenbehartiger hebben, kan die dat voor jullie doen.
Mogelijk dat daarbij ook alvast een kostenopgave kan worden gegeven. Vaak zal het gaan om
een bedrag tussen de € 15.000,-- en € 20.000,--.

 

Ik kan mij goed voorstellen dat jullie graag voorafgaand aan de reis naar Utah willen weten
dat de betreffende verzekeraar die kosten ook – als schade voor jullie – kan erkennen. Maar
daar begint vaak de discussie.

 

De oplossing: vraag om een voorschot
Ter voorkoming van die discussie lijkt het mij beter om in verband met de te maken kosten
een voorschot (onder algemene titel) te vragen zodat de reis kan worden gefinancierd. In
"mijn" zaken is de betreffende verzekeraar daar telkens toe bereid gebleken.

 

 

Wat daarna bij aantoonbaar resultaat?
Als de behandeling resultaat heeft gehad (hetgeen vaak uit de mee te geven medische informatie zal blijken), dan verwacht ik dat een verzekeraar de kosten later wel zal erkennen. Alsdan zullen het waarschijnlijk erkende behandelingskosten zijn.

 

 

Wat daarna bij "geen" resultaat?
Maar ook als de behandeling (onverhoopt) geen resultaat heeft gehad, komen de kosten naar
mijn mening voor vergoeding in aanmerking. Anders gezegd: de vraag of de behandeling resultaat heeft gehad zou naar mijn mening niet het doorslaggevende criterium mogen zijn voor
het wel of niet kunnen verhalen van de kosten. Ik zal dat toelichten.

In de afgelopen 10 tot 15 jaar is in de neurowetenschap (pas) veel meer bekend geworden
over de ontwikkeling van de hersenen. Dat kwam met name door de introductie van de functionele MRI. Doordat men meer kon meten, kon men ook meer weten. Ter vergelijking: wij
weten meer over het heelal, dan over onze hersens. En van het heelal weten wij (volgens een
kinderboek van mijn zoon) nog maar 4%. Moet je nagaan…

 

Doordat wij steeds meer weten over het functioneren van de hersenen, komen wij ook steeds
meer te weten over de behandel mogelijkheden van opgelopen hersenletsel. In Amerika is
men daar op dit moment verder mee dan in Nederland. Vraag mij niet hoe dat komt, maar dat
is (misschien) met wel meer dingen zo.

 

Het is buitengewoon goed voorstelbaar dat als een Nederlandse patiënt met hersenletsel hoort
dat er een succesvolle behandeling bestaat in Amerika (welke in Nederland niet beschikbaar
is), dat hij/zij dan daar naar toe wil. Want: alles om beter te worden! Tja, en dan valt het tegen.
Helaas: geen verbetering. Wat dan?


Dan hebben jullie die kosten gemaakt in een poging om de schade te beperken. En kosten ter
beperking van de schade komen op grond van art. 6:96 lid 2 sub a BW voor vergoeding in
aanmerking. Voor de verhaalbaarheid van de kosten ter beperking van de schade is niet vereist
dat de kosten het beoogde effect hebben gehad.

 


Mijn conclusie
Dus linksom, of rechtsom de kosten voor de reis naar Amerika komen naar mijn mening altijd
voor vergoeding in aanmerking. Of als behandelkosten, of als kosten ter beperking van de
schade.

 


Toegift
Voor de diehards onder jullie nog een toegift. De CFX-behandeling in Amerika heeft hier in
Nederland een goede reputatie gekregen. Dat is mede aan jullie facebookgroep te danken.
Hulde!
Hoe meer goede verhalen de ronde zullen gaan doen, des te eerder zullen (zorg)verzekeraars
deze kosten willen vergoeden. Misschien willen de (zorg)verzekeraars op een bepaald moment
de kosten wel vooraf erkennen. Dat moet worden afgewacht.

 

De ontwikkelingen zijn "vers" en de CFX-behandeling is relatief nieuw. De scores worden
bijgehouden en wetenschappelijk geanalyseerd. Ongetwijfeld komt er een moment dat er evidence based proof voor deze methode wordt gevonden.

 

Daarna komen de kosten naar mijn mening op voorhand al voor vergoeding in aanmerking.
Tot die tijd is het beter om met de voorschotconstructie te werken, zoals in dit stukje door mij
bepleit.


Al met al heeft deze problematiek ook iets weg van een kip-ei-verhaal. Omdat er geen evidence
based proof is, willen verzekeraars de kosten niet op voorhand erkennen. En omdat er
weinig patiënten naar de behandelingen gaan, is er nog geen evidence based proof.
Uiteindelijk mag dat echter niet het criterium zijn voor de verhaalbaarheid van de kosten.

Gelukkig is "schade vergoeden" een issue voor juristen. Ik moet er namelijk niet aan denken
dat een arts uiteindelijk over mijn zaken beslist.

 

 

 

Nadere vragen?
Tot zover dit eerste stukje over de verhaalbaar van de kosten. Mocht er behoefte bestaan aan
een toelichting op andere aspecten, of een nadere toelichting op het kostenverhaal, dan kan uiteraard ook rechtstreeks contact met mij worden opgenomen via secretariaat@maartentromp.nl.
Rotterdam, april 2019
Maarten Tromp
Maarten Tromp Advocaten
Postbus 30131
3001 DC Rotterdam
T 010 205 66 10
F 010 205 53 25
E secretariaat@maartentromp.nl
W www.maartentromp.nl
B blog-maartentrompadvocaten.nl

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now