Afhandeling medische fout, Dessers bijt in het stof. Leer van dit praktijkvoorbeeld : maak foto's, pluis dossier uit, zorg voor goede advocaat en gespecialiseerde bijstandsarts, ga niet naar FMO ; bezorg jouw verhaal zodat we de lijst verzekeringsadvocaten en verzekeringsartsen kunnen up to date houden

July 24, 2019

Getuigenis :

 

 

 

In feb 2014 werd mijn echtgenoot  opgenomen in het XXX Ziekenhuis met extreme pijn in zijn linkerlies.  5 dagen werd hij met een toxisch shock syndroom ten gevolge van necrotiserende fasciitis (vleesetende bacterie) naar Leuven getransfereerd. 

 

Tussen de opname en de uiteindelijke diagnose die ons inziens veel te laat werd gesteld (5 dagen) besloten wij klacht in te dienen tegen de 3 behandelende artsen en het ziekenhuis wegens onzorgvuldig handelen van de artsen.

 

Vermits wij bij onze familiale verzekering Belfius een clausule hadden voor bijstand medische falen, diende ik een aanvraag in om tussenkomst van de advokaatkosten.

 

De verzekering meldde ons dat wij een vermoeden van nalatigheid dienden te bewijzen en vroeg om een afschrift van het patientendossier.

 

Na onderzoek van het patientendossier en mijn verhaal, door de raadsgeneesheer van Belfius (Dr. Bogaers) meldde deze dat wij geen kans zouden maken bij de rechtbank en wees ons verzoek af, maar als wij toch zouden doorzetten en gelijk zouden krijgen zouden zij wel tussenkomen!! 

 

En dat wij ons beter tot het Fonds Medische ongevallen zouden wenden.

 

Gelukkig hebben wij dit niet gedaan.

 

Onze advokaat Meester Vercraeye, gaf het patientendossier en mijn klachten door aan raadsgeneesheer Dr. Vannoten, die stelde dat er wel degelijk nalatigheden/fouten waren gemaakt.

 

Aan de hand van deze verklaring besloot onze verzekering toch tot tussenkomst in de advokaatkosten.

 

De verzekering van de artsen en het XXXziekenhuis (Ethias) met raadsgeneesheer Dr. Dessers verwierp onze klacht.

 

Ik eiste een onderhoud met Dr. Dessers  deze wou hier aanvankelijk niet op in gaan. Maar aan de hand van mijn emailverkeer met de ombudsdienst met bijkomende vragen waarop ik nooit antwoord kreeg, werd mij dit onderhoud toegestaan.

 

Na dit onderhoud wat vrij vijandig verliep, verzekerde Dr. Dessers mij dat hij zijn conclusie naar mogelijke nalatigheid/fouten opnieuw zou onderzoeken en zijn eventuele nieuwe bevinding binnen de maand zou laten weten.

 

Na enkele maanden waarin ik niets meer hoorde, besloot Meester Vercraeye de drie dokters en het ziekenhuis te dagvaarden.

 

De rechter (Rechtbank van Eerste Aanleg) Mevr. Coenen besloot hierop een deskundig team samen te stellen, met Dr. C Demeyere als gerechtsarts, Dr. Proot (onze keuze) en Dr. Knockaert infectioloog. (keuze tegenpartij)  

 

De rechter heeft dus rekening gehouden met de voorstellen van beide partijen.

Wij hadden als infectioloog Herman Goossens weliswaar gevraagd.

 

Het deskundig team oordeelde dat er wel degelijk onzorgvuldig werd gehandeld en gaf ons gelijk.

 

De dokters van het XXX en het ziekenhuis zelf hebben als raadsman Meester Vermeiren.

 

Alhoewel dat Dr. Vannoten ervoor gezorgd heeft dat ons dossier bij onze verzekering aanvaard werd, had ik toch enkele bedenkingen bij de opvolging van het verloop van de procedure.  

 

Daarom heb ik een forensisch medisch expert bijgevraagd, maar onze verzekering wou deze niet vergoeden.  Die heb ik dan uit eigen zak betaald.  Ook heb ik mij verdiept in het patientendossier samen met de forensisch medische expert.  Vermits de forensisch expert geen mandaat had van onze verzekering heeft onze advokaat in zijn naam de conclusies van de expert verwoord.

 

Op de 2 zittingen met de dokters en de gerechtsdeskundigen heb ik mijn klachten geformuleerd.

 

Over Meester Vercraeye ben ik zeer tevreden, zeker met de antwoorden op het verweer van de tegenpartij kent hij zijn job.

 

De zaak zit nu in minnelijke conclusietermijnen en zal gepleit worden in 2019.

 

Wat ik hieruit heb geleerd is dat je zeker niet alles moet overlaten aan de raadsgeneesheren en je zelf moet verdiepen in het patientendossier. 

 

Ook wat betreft het patientendossier zijn er nog pijnpunten, bijvoorbeeld de huidbiopsie die werd afgenomen:

De opdracht tot deze biopsie zat NIET in het patientendossier, die heb ik op aanraden van de forensisch medische expert opgevraagd.

Deze opdracht bevatte niet de differentieel diagnose necrotiserende fasciitis, waar volgens de behandelende artsen van het XXX in hun verdediging stelden dat zij wel rekening mee gehouden hadden.   Dit papier van de opdracht tot biopsie weerlegde hun stelling.

 

Als deze DD was vermeld geweest op de opdracht tot biopsie, had de uitvoerende arts de biopsie dieper gedaan en op de juiste plaats genomen.

 

Gelukkig heb ik mijn echtgenoot vergezeld op dit onderzoek, zodat ik dit kon aanhalen bij de zittingen van de gerechtsdeskundigen (vooral de plaats waar de biopsie genomen werd.)

 

Ik had één geluk, ik had foto’s gemaakt van de infectie en heb deze door een gerechtsdeurwaarder -met een attest van details plaats, datum en uur enz.- laten betekenen aan de tegenpartij en gerechtsdeskundigen.  Toen de gerechtsdeskundigen deze foto’s zagen was hun de conclusie duidelijk.

 

 Als leek kennen wij niet genoeg het patientendossier en wat er allemaal moet inzitten, ook de aanvraag om een patientendossier moet anders geformuleerd worden, zodat er geen ontbrekende stukken kunnen zijn.

 

Als je jezelf verdiept met bijstand van een forensisch medisch expert in het patientendossier kan je je beter voorbereiden bij de confrontatie van de dokters en het formuleren van de klacht.  

 

Ook mag je, je niet laten intimideren door de advokaat van de tegenpartij en hun raadsgeneesheer, zeker in mijn geval bij het onderhoud bij Dr. Dessers van Ethias, dat ronduit zeer vijandig was.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now