Euromex : tussenkomst voor medische fout via Fonds Medische Ongevallen wel gedekt, via gerechtelijke procedure niet

September 29, 2018

De banden tussen het Fonds voor Medische Ongevallen en de verzekeringssector worden niet alleen bevestigd door het feit dat het gros van de dossiers door het FMO AFGEWEZEN wordt of "toevallig" net onder de 25 % grens begroot worden, en door het feit dat VERZEKERINGSARTSEN als "onafhankelijk expert" worden aangesteld, waarbij het FMO gestaafde wrakingsverzoeken negeert, maar ook door de rechtsbijstandsverzekeringen.

 

Zo stelt Euromex bijvoorbeeld dat er in geval van een medische fout WEL tussenkomst verleend wordt voor de aanstelling van een bijstandsarts ALS de medische expertise verloopt bij het FMO, maar er is GEEN tussenkomst als de medische expertise kadert in strafrechtelijke of burgerlijke procedure.

 

 

Iedere logica is ver zoek : ofwel verleent men tussenkomst bij een medische fout, ofwel niet uiteraard. Immers : expertises zijn toch verondersteld om altijd "onpartijdig" te verlopen ?

 

 

 

Vanwaar deze 2 maten en gewichten ? 

 

De verklaring is eenvoudig : de verzekeringssector wil zijn trouwe dienaars (de verzekeringsartsen) graag te vriend houden. Dat doen ze door ze overmatig te verlonen voor het opstellen van valse verslagen als "expert" en door ze overmatig te verlonen om, als zij optreden als "bijstandsarts", iedere eerlijke verdediging van de slachtoffers onmogelijk te maken. Er zijn zo'n 1.000 verzekeringsartsen in ons land, en die vechten om dossiers. 

 

 

Bij een expertise binnen het FMO is er geen enkel toezicht en geen enkele controle op het verloop van de "expertisewerkzaamheden". Verzekeraars weten perfect dat de FMO "experts" de verzekeringscriteria zullen toepassen. Als een slachtoffer "geadviseerd" wordt om een expertise 

bij het FMO op te starten, dan weten de verzekeringsmaatschappijen al op voorhand dat hun schade ofwel afgewezen zal worden, ofwel geminimaliseerd zal worden. Dat bespaart verzekeraars bij medische fouten een pak geld. Daar leggen ze graag wat geld voor op tafel. Hun "risico" op schadevergoeding is immers zo goed als onbestaande. Bovendien, door een "bijstandsarts" aan te stellen, kan een slachtoffer dat door het FMO bedot wordt, achteraf niet zeggen dat hij of zij geen enkele medische bijstand had en zich medisch dus niet kon verdedigen - als het slachtoffer alsnog zou besluiten om toch voor een gerechtelijke procedure te kiezen.

 

 

Anders is het gesteld bij bvb strafrechtelijke of burgerlijke procedures. Daar dansen (nog) niet alle (onderzoeks)rechters naar de pijpen van het verzekeringskartel. Die (onderzoeks)rechters zouden dus wel eens een eerlijke expert kunnen aanstellen. Om die reden mag een slachtoffer vooral niet de hulp krijgen van een bijstandsarts : Euromex komt dus niet tussen. Er bestaat immers geen 100 % waterdichte garantie dat er een vals expertiseverslag zal volgen uit de gerechtelijke procedure. Bij het FMO bestaat die garantie wel.

 

 

De meeste slachtoffers van een medische fout houden vaak een gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid over aan de medische fout. Dat heeft een impact op hun inkomsten : niet kunnen werken betekent inkomstenverlies, want de slachtoffers vallen terug op een (laag) vervangingsinkomen. Dat (laag) vervangingsinkomen laat vaak niet toe om menswaardig te leven, laat staan zelf de kosten van een advocaat of bijstandsarts te dragen. Zo wordt de verdediging van een slachtoffer van een medische fout in de meeste gevallen onmogelijk gemaakt.

 

 

Om diezelfde reden sluit Euromex ook de tussenkomst van een raadsman uit bij medische fout. Ook dit is niet coherent : ofwel verdedigt men een slachtoffer van een medische fout volledig (dat betekent én vrije keuze bijstandsarts, én vrije keuze advocaat), ofwel sluit men iedere verdediging uit.

 

 

Ook hier is de verklaring eenvoudig : een (eerlijke) advocaat zou een expertise bij het FMO afraden. Het is een publiek geheim dat die expertises steevast in het nadeel van slachtoffers van een medische fout uitdraaien. Stel nog dat een slachtoffer van een medische fout toch zou kiezen om een expertise bij het FMO te laten doorgaan, dan vormt een (eerlijke) advocaat een risico. Die advocaat zou immers de onpartijdigheid van de FMO "expert" in twijfel kunnen trekken en zijn of haar cliënt "te goed" kunnen verdedigen, waardoor een schadevergoeding misschien toch een mogelijkheid (en dus een risico voor de verzekeraars) zou vormen.

 

 

Kort samengevat : het FMO is een zoveelste schijnmaatregel van onze overheid om slachtoffers van een medische fout in de waan te laten dat zij snel en correct vergoed zullen worden na een medische fout. In realiteit werkt het FMO samen met de verzekeringssector en worden enkel bijzonder ernstige dossiers met blijvende en hoge graad van invaliditeit (minimaal) vergoed. Op deze manier worden verzekeringsmaatschappijen financieel beschermd : ze hoeven geen dure gerechtelijke expertisekosten te betalen, geen advocaten, geen verzekeringsartsen (de FMO expert doet immers het werk voor hen) en hun risico op schadevergoeding betalen is zo goed als nihil. Dit alles onder het toeziend oog van de Minister van Volksgezondheid. Tegelijk komen twijfelachtige artsen en ziekenhuizen waar het fout loopt, niet in opspraak via een (soms gemediatiseerde) gerechtelijke procedure. Win-win dus, behalve voor de slachtoffers van een medische fout.

 

 

Wat is de enige oplossing in geval van medische fout ?

 

DIEN ALTIJD STRAFKLACHT IN MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VIA EEN EERLIJKE ADVOCAAT EN MET EEN EERLIJKE BIJSTANDSARTS.

 

Blijf weg van het FMO.

 

 

 

 

 

Bericht van Euromex :

 

Wat onze tussenkomst betreft, stelt er zich echter wel een probleem. 
Als bijlage vindt u daarom de polisvoorwaarden terug. 
Deze sluiten uitdrukkelijke een burgerlijke verhaal voor de schade die het 
gevolg is van medische of paramedische behandelingen uit.  
Zo verzekerde een dossier zou indienen via het Fonds voor Medische 
Ongevallen en zij organiseren een medische expertise, verlenen wij wel 
tussenkomst
 voor de staat van onkosten en erelonen van een bijstandsarts om 
verzekerde technisch bij te staan in deze expertise.  De kosten van een 
raadsman zijn echter niet verzekerd binnen deze procedure. 


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now