Kris Peeters : "De (Optima) FSMA en NBB moeten de verzekeringssector controleren"

July 6, 2016

In onze zoektocht naar een verantwoordelijke voor het verzekeringsbedrog en de medische corruptie in justitie - want merkwaardig genoeg blijkt NIEMAND daar verantwoordelijk voor te zijn ? - liet Kris Peeters enkele weken geleden weten dat o.m. Assuralia, de FSMA en de Nationale Bank van België toezien op de controle van de verzekeringssector.

 

Aangezien er bij geen enkel kabinet en van geen enkele minister antwoorden op de concrete vragen komen, werden de vragen dan maar gesteld aan de genoemde controle organen : de FSMA en de NBB.

 

De antwoorden leest u later op deze website.

 

 

+++

 

 

Beste,

 

 

 

Het formele standpunt van de FOD Economie inzake het verzekeringsbedrog, meerbepaald

het bewust opstellen van valse medische expertiseverslagen door verzekeringsartsen om slachtoffers NIET te hoeven vergoeden na een ongeval, luidt dat onder meer de FSMA en de NBB (dezelfde instellingen dus die over Optima, Dexia, Fortis, edm. waken) toezicht houden opdat dit niet zou gebeuren.

 

 

Ik citeer :

 

Daarnaast wordt de verzekeringssector gecontroleerd door de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Assuralia, de NBB en de FSMA hebben gedragsregels opgesteld die gevolgd moeten worden door de spelers op de verzekeringsmarkt. De Europese MiFID-gedragsregels werden omgezet in de Belgische Wetgeving en in België wordt op de naleving ervan toegezien door de FSMA. De FSMA beschikt ook over verschillende actiemogelijkheden wanneer verzekeringsondernemingen hun boekje te buiten gaan, zoals het geven van waarschuwingen, nemen van administratieve maatregelen en het opleggen van administratieve sancties.

 

 

Nochtans toont de dagelijkse praktijk dat schendingen van deze gedragsregels de norm,

en niet ‘een uitzondering’ zijn. Talrijke voorbeelden daarvan staan te lezen op Stop Misbruik

Verzekeringen. Uit de jaarverslagen van het FAO blijkt dat in meer dan de helft van de verzekeringsdossiers ‘twijfelachtige’ zaken staan die rechtzetting vereisen. Het ACV meldde de voorbije jaren keer op keer dat het aantal onterechte weigeringen van arbeidsongevallen toeneemt. Het betreft een VERVIJFVOUDIGING van het aantal weigeringen op 20 jaar tijd. Tienduizenden gewonde mensen bleven zonder enige erkenning of vergoeding voor hun letselschade.

 

 

Dat is toch bizar, gelet op de controlemechanismes (de uwe dus) die volgens Kris Peeters prima werken ?

 

 

Mijn vragen zijn dus :

 

  1. Op welke wijze ziet de FSMA concreet toe op de naleving van de Europese MiFID-gedragsregels ?

  2. Hoeveel waarschuwingen zijn er de voorbije jaren gegeven en aan wie en om welke redenen en welke gevolgen hebben die waarschuwingen concreet ?

  3. Welke administratieve maatregelen zijn er de voorbije jaren genomen, waarom, tegen wie en waaruit bestaan die maatregelen concreet ?

  4. Aan hoeveel verzekeringsmaatschappijen hebt u administratieve sancties opgelegd, waarom, aan welke maatschappijen en waaruit bestaan die sancties concreet ?

  5. Hoe / waar kunnen burgers deze informatie terugvinden en wat heeft de bevoegde minister concreet aangevangen met de bevindingen uit uw controles ?

 

 

Daarnaast stel ik me de vraag of verzekeringsmaatschappijen eigenlijk nog wel KUNNEN schadevergoedingen correct uitbetalen ? Immers, niemand krijgt een correcte vergoeding ?

 

Hierbij enkele vragen, waarop ik graag een antwoord ontvangen had :

 

  1. Op welke wijze controleert de FSMA concreet de financiële reserves die verzekeringsmaatschappijen verondersteld zijn te hebben om slachtoffers van een ongeval te kunnen uitbetalen ?

  2. Wat is op vandaag het KAPITAAL dat per verzekering jaarlijks beschikbaar is om gewonde / zieke / invalide mensen correct uit te betalen na een ongeval of arbeidsongeschiktheid in het kader van een verzekering gewaarborgd inkomen ?

  3. Verzekeringen zetten jaarlijks miljoenen (miljarden ?) euro’s in “reserve” om provisies aan gewonden te kunnen uitbetalen. Is dat geen verdoken vorm van belastingsontduiking ? Vooral nu blijkt dat mensen na een ongeval GEEN provisies krijgen ? Waar gaat dit geld naartoe ? Waaruit bestaat uw concrete controle op deze geldstromen ? Kan u per verzekering een overzicht bezorgen aub ?

  4. Hoe / waar kunnen burgers deze informatie terugvinden en wat heeft de bevoegde minister concreet aangevangen met de bevindingen uit uw controles ?

 

 

Tot slot blijkt het onmogelijk te zijn om een overzicht te bekomen van de aandeelhouders van de in België actieve verzekeringsmaatschappijen.

 

In het bijzonder is het niet duidelijk van welke verzekeringsmaatschappijen de Federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse overheden / gewesten / … alsook andere overheidsinstellingen aandeelhouder zijn. Kan u zo’n overzicht bezorgen ?

 

Graag ontvang ik ook een overzicht van Belgische politici en mandatarissen die zetelen in de diverse Raden van Bestuur van de in België actieve verzekeringsmaatschappijen.

 

 

 

Samenvattend : wat plant u concreet te doen tegen het verzekeringsbedrog ? Als verzekeringen aan de basis, van bij de start dus, correct te werk zouden gaan,

zouden er ook geen gerechtelijke medische expertises meer nodig zijn. Dat zou justitie ontlasten en de slachtoffers een pak miserie besparen.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now