Enige oplossing om medische corruptie in justitie te vermijden, is invoering van gerechtsdeskundigen in vaste loondienst van de rechtbanken

March 8, 2015

 

 

De voorbije maanden werd er flink heen en weer gedebatteerd binnen ons burgerinitiatief om een OPLOSSING aan te reiken voor de medische corruptie in justitie.

 

Unaniem kwamen we tot de volgende consensus : artsen-gerechtsdeskundigen in vaste loondienst van de rechtbanken is de enige garantie op onpartijdigheid.

 

 

We motiveren.

 

Vandaag is het zo dat bepaalde gerechtsdeskundigen 'officieel' enkel optreden voor de rechtbanken. In de praktijk zien we echter, dat deze zgn. onpartijdige gerechtsdeskundigen steeds van de partij zijn op seminaries, conferenties, etentjes, ... georganiseerd door verzekeringsmaatschappijen en diverse verenigingen waarin zij de touwtjes in handen hebben.

 

Ten tweede weet iedere gerechtsdeskundige dat, als hij of zij eerlijk zou oordelen, hij of zij gewraakt zal worden door de advocaten van de verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat zelfs een gerechtsdeskundige die niets te maken heeft met verzekeringsmaatschappijen, niet aan de bak zal geraken als hij of zij eerlijk oordeelt. De realiteit is simpel: wie de voorschriften van de verzekeringsmaatschappijen niet volgt, krijgt geen opdrachten, wordt niet aangesteld (en verdient niets).

 

Ten derde is de belangenvermenging van artsen - verzekeringen - ook professoren en universiteiten algemeen bekend. In België is het onderwerp nog taboe, in Nederland werden verschillende studies al uitgevoerd die stuk voor stuk concluderen: een geheel onpartijdige medisch deskundige BESTAAT NIET.

 

Gevolg: iedereen kiest voor zijn portemonnee, zwijgt en volgt de verzekeringsmaatschappijen.

 

 

Als we kijken naar de controle artsen van de ziekenbonden, die in vaste loondienst zijn van de ziekenbonden, dan hebben zij geen enkel financieel belang bij het begroten van een arbeidsongeschiktheid. Ze verdienen geen cent meer of minder als ze iemand al dan niet arbeidsongeschikt verklaren. Dit draagt bij tot een onafhankelijk oordeel.

 

Aangezien de financiële repercussies veel groter zijn bij een ongeval, is het des te belangrijker dat alles in het werk gesteld wordt om de onpartijdigheid van de deskundigen te garanderen.

 

 

Het aanstellen van artsen in vaste loondienst van de rechtbanken heeft verschillende bijkomende voordelen :

 

 

1. Expertises kunnen sneller verlopen

 

Artsen in vaste loondienst kunnen 4 medische expertises per dag uitvoeren, hetzij 20 medische expertises per week, hetzij 80 medische expertises per maand.

 

Artsen-gerechtsdeskundigen hebben doorgaans een privé praktijk of zijn verbonden aan een ziekenhuis. Zij voeren gemiddeld 2 tot 4 medische expertises per week uit, hetzij 8 tot 16 medische expertises per maand.

 

Dit systeem zal komaf maken met het maandenlange wachten op een datum van de expertisezitting.

 

Tegelijk wordt vermeden dat verzekeringsmaatschappijen de expertisewerkzaamheden op de lange baan kunnen schuiven.

 

Het is de arts-gerechtsdeskundige in dienst van de rechtbank, die de data van de zittingen bepaalt - en niet de verzekeringsarts, zoals nu vaak het geval is. Deze stelt maar al te vaak dat 'zijn drukke agenda niet toelaat om een zitting op korte termijn te voorzien'. 

 

 

2. Expertises worden goedkoper

 

Artsen-gerechtsdeskundigen factureren nu naar willekeur. De uurlonen variëren gemiddeld tussen 135 en 200 euro per uur. De dure medische expertises putten het rechtsbijstandbudget snel uit. Op de gefactureerde erelonen van de gerechtsdeskundigen bestaat geen enkele controle. Advocaten durven de dure erelonen niet te betwisten om de gerechtsdeskundige niet tegen de schenen te schoppen. Als we de ereloonnota's van de gerechtsdeskundigen aan een grondig onderzoek onderwerpen, stellen we bvb vast dat bepaalde zaken dubbel gefactureerd worden, er 1 uur gefactureerd wordt voor het versturen van een eenvoudige korte email, edm. Zo loopt het aantal te factureren uren snel op. Geen kat die dit controleert. Bedragen van 8.000 euro of meer zelfs, zijn niet ongewoon. Dit zijn geen 'redelijke' ereloonstaten meer voor het organiseren van 2 à 3 zittingen en het opstellen van een voorverslag en eindverslag. Vooral nu een eindverslag in de praktijk doorgaans ongewijzigd is tov het voorverslag.

 

Los daarvan, vallen verplaatsingsonkosten weg. De gerechtelijke medische expertises worden in het gerechtsgebouw zelf georganiseerd. 

 

 

3. Expertises worden onpartijdig

 

Aangezien de arts-gerechtsdeskundige niets meer of minder verdient bij het toekennen van een % invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, esthetische schade e.a., is hij ook minder beïnvloedbaar door verzekeringen. Hij kan zijn medisch oordeel geven zonder zich zorgen hoeven te maken over zijn toekomstige inkomsten. Hij ontvangt immers zijn maandelijks loon via de rechtbank. Hij hoeft geen rekening te houden met wraking door verzekeringsmaatschappijen.

 

Het gekende scenario waarbij verzekeringsartsen vroeger toekomen bij de gerechtsdeskundigen en alvast 'een praatje' maken, of die na afloop van de expertisezitting 'blijven plakken' bij de gerechtsdeskundige, wordt onmogelijk gemaakt.

 

Slachtoffer, bijstandsarts, verzekeringsarts melden zich aan bij de griffie en worden tegelijk en samen door de arts-gerechtsdeskundige ontvangen en verlaten ook samen en tegelijk het kabinet van de arts-gerechtsdeskundige. Dit komt het tegensprekelijk karakter van de medische expertise enkel ten goede.

 

 

 

De kostprijs van deze artsen-gerechtsdeskundigen in vaste loondienst van de rechtbanken is nihil. Meer nog : ze kunnen de rechtbanken extra middelen verschaffen.

 

Het is de partij die in het ongelijk gesteld wordt, die de erelonen van de gerechtsdeskundige voldoet. Zij betaalt de erelonen en provisies aan de griffie, die vervolgens het vaste maandloon van de gerechtsdeskundige betaalt. Nu stort de griffie de erelonen door aan de gerechtsdeskundigen.

 

Uitgaande van een vast uurtarief van 100 euro/uur voor de arts-gerechtsdeskundige en 50 euro/uur voor het secretariaatswerk, laat dit een supplement dat aangewend kan worden voor de uitbouw van de griffie, de aanstelling van bijkomend personeel, ... dat er toe kan bijdragen dat de gerechtelijke achterstand weggewerkt wordt en de efficiëntie binnen de rechtbanken verhoogd wordt.

 

 

 

Zolang de Belgische rechtbanken artsen-gerechtsdeskundigen aanstellen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van verzekeringen, zal de MEDISCHE CORRUPTIE IN JUSTITIE blijven bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now