Wat zegt Europa over inzage in je logins ?

January 24, 2020

Zeer eenvoudig :

 

 

jij moet op eenvoudig verzoek GRATIS en binnen de 30 dagen via email (pdf) een overzicht bekomen van ALLE logins in je medisch dossier.

 

 

 

Zie ook :

 

 

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens die door een onderneming of organisatie worden bewaard?

OP DEZE PAGINA

 • Antwoord

 • Voorbeelden

 • Verwijzingen

Antwoord

 

U hebt het recht om de onderneming of de organisatie te vragen of zij over uw persoonsgegevens beschikt en daarvan bevestiging te krijgen.

Als zij inderdaad over uw persoonsgegevens beschikken, hebt u recht van inzage in die gegevens, op een kopie van die gegevens en het recht om alle ter zake doende aanvullende informatie te ontvangen (zoals de reden waarom zij uw persoonsgegevens verwerken, de persoonsgegevenscategorieën die zij gebruiken enz.).

De uitoefening van dat recht van inzage dient eenvoudig te zijn en met redelijke tussenpozen te kunnen plaatsvinden. De onderneming of de organisatie moet u zonder kosten een kopie van uw persoonsgegevens verschaffen. Voor eventuele volgende kopieën mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. Als het verzoek op een elektronische manier is gedaan (bijvoorbeeld per e‑mail), en mits u hierover geen specifieke wens te kennen hebt gegeven, moet de informatie worden verschaft in een gangbare elektronische vorm.

Dit recht is niet absoluut: het gebruik van het recht op inzage van uw persoonsgegevens mag geen aantasting vormen van de rechten en de vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom.

 

 

 

 

Verwijzingen

 • Artikel 15; overwegingen 63 en 64 van de AVG

 

 

 

Bron :

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/how-can-i-access-my-personal-data-held-company-organisation_nl

 •  

   

   

   

   

   

   

   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now