Doeltreffende manier om medische fouten tijdens operaties te voorkomen : camera's die alles en iedereen filmen

September 10, 2019

Medische fouten bestaan omdat 

 

1) niets of niemand toezicht houdt op artsen en verpleegsters

2) het voltallig medisch korps zwijgt

3) ziekenhuizen voor doofpot kiezen

4) justitie voor doofpot kiest

5) orde der artsen voor doofpot kiest

6) verzekeringen dreigen geen verzekering meer te geven aan artsen die medische fouten begaan

7) de meeste artsen meer begaan zijn met hun portefeuille dan met het welzijn van hun patiënten

 

 

Als slachtoffer moet jij bewijzen wie welke fout maakte tijdens een operatie. Dat is per definitie onmogelijk in een kader waarbij iedere aanwezige zwijgt over wat gebeurde en waarbij het parket ieder ernstig onderzoek uit de weg gaat. We denken maar aan het recente verhaal van de bejaarde dame die na enkele uren uit het ziekenhuis werd ontslagen na ongeval en 's avonds thuis overleed : na 1 week had het parket zijn oordeel al klaar - van een medische fout is geen sprake ... terwijl de normale regel bij hersenschudding is om minstens 24 à 48 uur een slachtoffer onder observatie te houden, omdat navolgende bloedingen een gekend verschijnsel zijn. Of nog, het parket dat weigert om getuigen te verhoren, om het volledig medisch dossier op te vragen, en meer van dat fraais.

 

 

Iedere discussie over fouten tijdens een operatie zijn eenvoudig te voorkomen door camera's te plaatsen in de operatiezaal. Zo kan bvb gefilmd worden hoe een anesthesist de operatiekamer verlaat, wat nochtans schering en inslag is. Of nog, hoe een chirurg het toenaaien van een patiënt overlaat aan een stagiair of verpleegster omdat hij naar de volgende operatie moet.

 

 

De enige reden dat er nog steeds geen camera's staan, is eenvoudigweg dat het voorkomen of herstellen van medische fouten voor niemand een prioriteit is.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now