Misschien ook een enkelband voor gehandicapten ?

August 10, 2019

Els werd zwaar gehandicapt na ongeval, verloor haar job en moest terug bij haar ouders intrekken. Haar moeder moest stoppen met werken om quasi full time voor Els te zorgen. De inkomsten van het hele gezin werden zo gehalveerd. De hele familie wordt meegestraft voor een ongeval waar Els geen schuld aan heeft.

 

8 jaar na ongeval kreeg Els slechts 20.000 euro voorschot van de aansprakelijke verzekeraar. Dat was meteen opgebruikt gelet op haar hoge zorgnood. Net als iedereen kregen ze een vals expertiseverslag. De rechtzaak sleept eindeloos aan. Els en haar familie - die alle kosten voor advocaten en bijstandsartsen moeten voorschieten - worden een 3de keer gestraft voor een ongeval waar ze geen schuld aan heeft.

 

Omdat Els zelf geen kinderen heeft, krijgt ze maar de helft van de normale invaliditeitsuitkering. Haar invaliditeitsuitkering volstaat niet eens om haar behandeling te betalen. Els en haar familie - die moet instaan voor Els' onderdak, voeding, vervoer, gsm, kledij, schoenen, ... - worden zo een 4de keer gestraft voor een ongeval waar ze geen schuld aan heeft.

 

De handicap van Els is erkend, ze heeft recht op een rugzakje. Maar : er is geen geld. Els en haar familie - die zelf alle kosten mogen ophoesten - worden zo een 5de keer gestraft voor een ongeval waar Els geen schuld aan heeft.

 

Els heeft erg veel pijn, zonlicht en warmte verlichten die pijn. Haar ouders willen verhuizen naar Spanje : het is er goedkoper wonen en de gezondheid van hun dochter zou daar baat bij hebben. Maar dat betekent dat Els haar invaliditeitsuitkering verliest, waardoor ze helemaal GEEN behandeling meer zou kunnen krijgen. Met 1 loon kan de familie, die voor zware kosten staat, onmogelijk overleven. Zelfs niet in Spanje. Els en haar familie - die nergens de minste hulp krijgen - worden zo een 6de keer gestraft voor een ongeval waar Els geen schuld aan heeft.

 

Het "sociaal vangnet" in België maakt het ONMOGELIJK voor ongevalsslachtoffers om te KUNNEN herstellen na een ongeval. Bovendien worden ongevalsslachtoffers - en hun familie - als gevangenen gegijzeld in eigen land.

 

 

De situatie van Els kan nochtans eenvoudig opgelost worden : door te zorgen voor eerlijke en snelle schadevergoedingen na ongeval. Op die manier is er zelfs geen "sociaal vangnet" meer nodig.

 

 

GroenPlus verbolgen over nieuwe controle-procedure voor ouderen die een inkomens-garantie (IGO) genieten.

 

De volgende stap: ouderen met IGO een enkelband ?

 

 

Het  basispensioen in België is in vergelijking met andere Europese landen erg laag.


Mensen die geen volledige loopbaan hebben en dus ook geen volledig pensioen trekken, duiken al snel onder de armoedegrens. Deze mensen kunnen een aanvraag doen inkomensgarantie voor ouderen(IGO) om hun pover pensioentje bij te passen.

 

Vooral vrouwen die deeltijds werkten en investeerden in de opvoeding van hun kinderen moeten beroep doen op deze IGO om op een waardige manier te leven.


De pensioendienst past voor een alleenstaande het pensioen bij tot 1 118,36 EUR, dit is ongeveer de armoedegrens die Europa bepaalt.


Achter deze cijfers gaat echter een schrijnende realiteit schuil van mensen die stuk voor stuk niet leven maar overleven. Zij moeten dagelijks vechten om eten op de plank te krijgen, hun steeds hoger wordende huur en kosten voor energie en vaak te betalen, en hebben met het ouder worden ook grotere zorgkosten. Deze ouderen hebben geen financiële of emotionele reserve om  te investeren in een sociaal leven en worden eenzaam oud.

 

De minister van pensioenen is niet beschaamd over de manier waarop we omgaan met ouderen die een leven lang geïnvesteerd hebben in onze samenleving.


De minister van pensioenen vindt zelfs dat minder begoede ouderen die een IGO ‘durven’ aanvragen een beetje mogen gepest worden.

 

Tot nu gold de regeling dat het verblijf in het buitenland is toegelaten gedurende 29 dagen per kalenderjaar.  Als het verblijf langer duurt wordt de uitbetaling van de inkomensgarantie geschorst voor elke kalendermaand (vanaf de maand van overschrijding) waarin de gerechtigde niet ononderbroken in België verblijft. 

 

Vanaf 1 juli gelden nog strengere voorwaarden en moeten ouderen die een IGO krijgen elk verblijf van meer dan 21 dagen op een ander adres in België, en elk verblijf in het buitenland zelfs al is het maar 1 dag, melden aan de pensioendienst.

 

Onbegrijpelijk?


Wat denkt de overheid met deze maatregel te bereiken?


Fraudeurs snappen.

 

Waarom straffen we bijvoorbeeld drie ouderen die genieten van een IGO en samen besluiten om 3 maanden te overwinteren in Spanje, ook al omdat het leven er goedkoper is ? Is verlof nemen en genieten van ‘de oude dag’ dan alleen iets voor mensen met geld ?

 

De administratieve rompslomp die deze regeling meebrengt kost allicht veel meer dan de enkele zogenaamde fraudeurs die misbruik maken van een IGO.


Misschien is het goedkoper om alle ouderen met IGO ineens een enkelband te geven?


Hou op met de pesterijen van de zwaksten en geef iedereen een basispensioen van 1500 euro. Pak de rijke fraudeurs aan, de schatkist zal er wel bij varen.

 

 

Bron : https://www.groen-plus.be/inkomensgarantie?fbclid=IwAR39g-4UelidoxNCaF6rwMlDLm3my3Qldv3Ml95DGgM4tGWsF9bwkoUYwDI

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now