Hoe lang mag een letselschadeprocedure voor de rechtbank duren ? Wat is een redelijke termijn ? Wat zijn jouw rechten bij een onredelijke termijn ? En hoe lang duurt jouw procedure al ?

November 13, 2017

Sinds jaren is de rechtspraak van het Europees Hof voor de Mensenrechten te Straatsburg duidelijk : ongevalslachtoffers moeten binnen een redelijke termijn vergoed worden voor hun letselschade, invaliditeit, verliezen door arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, medische kosten, derdenhulp, esthetische schade, edm..

 

 

Het recht op een procedure binnen een redelijke termijn zit vervat in artikel 6 EVRM. België ondertekende het Europees Verdrag voor de Mensenrechten en engageerde zich hiermee tot het (re)organiseren van justitie om procedures binnen een redelijke termijn mogelijk te maken. Zoniet, stelt de Belgische Staat zich bloot aan sancties / boetes.

 

 

De termijn die Straatsburg hanteert als zijnde ‘redelijk’ bij letselschadedossiers is 4 (max 5) jaar. Dwz dat binnen de 4 (à 5) jaar én eerste aanleg, én de beroepsprocedure rond moeten zijn voor die dossiers waarin de letselschade niet meer evolueert.

 

 

In België is het zo dat 4 jaar na de opstart van de gerechtelijke procedure vaak nog niet eens eerste aanleg (de procedure voor de Politie- of Arbeidsrechtbank) rond is.

 

 

De reden daarvoor is enerzijds de achterstand op de rechtbanken, die sowieso al gemiddeld voor een jaar vertraging zorgt, anderzijds - en VOORAL - het feit dat de verzekeringsartsen-gerechtsdeskundigen opzettelijk medische expertises laten aanslepen.

 

 

Waarom doen ze dat ? Door 3 of 4 "expertisezittingen" te beleggen, passeren ze iedere keer aan de kassa. 1 "zitting" levert al snel 500 à 1.000 euro (vaak zelfs meer) op voor de "gerechtsdeskundige". De teller gaat razendsnel omhoog :

 

- versturen email met uitnodiging / datum zitting : (jawel !) 1 uur werk, hopla 200 euro

- zitting van een uur : we noteren gemakshalve 2 uur, en hopla : 400 euro bij op de factuur

- voorbereiding zitting (daar waar de meeste totaal onvoorbereid zijn) : (zogezegd) 2 à 3 uur werk : hopla, 400 à 600 euro er bij

 

Terwijl in principe 1 enkele zitting kan volstaan, bij letsels die nog evolueren kan er inderdaad een 2de zitting nodig zijn.

 

Maar niet alleen dat : ook de bijstandsarts - vaak ook een verzekeringsarts ! lees de info in de letselschadebibliotheek - moet zo 3 à 4 keer betaald worden voor zijn of haar "bijstand" tijdens deze zittingen. Ook zij strijken iedere keer 500 à 1.000 euro op per zitting, waardoor het rechtsbijstandbudget natuurlijk heel snel uitgeput geraakt, want het slachtoffer moet én de expert, én de bijstandsarts zelf voorschieten.

 

 

Door de medische expertises te laten aanslepen, worden de slachtoffers vaak nog zieker want ze zitten al die jaren zonder voorschotten en dus zonder geld voor hulp en behandeling waardoor ze vaak niet kunnen genezen, en ze worden zo bovendien financieel uitgeput. Al die tijd krijgen ze immers geen vergoeding voor hun inkomstenverliezen en moeten ze alle kosten van behandelingen, medicatie, hospitalisaties, derdenhulp, ... voorschieten. Tel daarbij de stress van zo'n procedure : velen worden zieker door de chronische stress en alle gevolgen van al die jaren te moeten opboksen met financiële zorgen die ontstaan door het uitblijven van voorschotten en een schadevergoeding. Talloze ongevalslachtoffers belanden bij het OCMW of moeten in schuldbemiddeling gaan.

 

 

Een groot deel van de slachtoffers heeft gewoon geen geld meer na al die jaren om te procederen, de verzekeringen hoeven zonder vonnis niets te betalen … immers geen enkel vonnis dwingt hen hier toe … waarom zouden ze betalen ? Het streefdoel van de verzekeringsmaatschappijen is om niets te hoeven betalen, door een juridische uitputtingsslag slagen ze vaak in hun opzet. Trouw gesteund hierin door de verzekeringsartsen - gerechtsdeskundigen, die de medische expertises eindeloos rekken. 

 

 

Je vraagt je wellicht af of er geen wetten bestaan om deze opzettelijke vertragingsmanoeuvers te stoppen ?

 

 

Toch wel : de wet zegt dat er binnen de 6 maanden een eindverslag moet neerliggen (of een tussenverslag, in geval de letsels nog evolueren). Op basis van dat eind- of tussenverslag

moet een verzekering dan een schadevergoeding of voorschot betalen.

 

 

De rechters moeten er voor zorgen dat de experten binnen de 6 maand hun verslag indienen. Maar de rechters doen dat niet : ze lappen zelf de wet aan hun laars. Alle gevolgen zijn

voor de slachtoffers, die op deze wijze geen voorschotten krijgen, zelfs niet jarenlang na een ongeval. 

 

 

Koen Geens is voor zijn rechters verantwoordelijk, en dus ook aansprakelijk. Hij moet er voor zorgen dat de wetten ook nageleefd worden. Hij doet dat niet.

 

 

België is al meermaals veroordeeld door Straatsburg voor de onredelijk lange duurtijd van de letselschadeprocedures in ons land. De boetes worden jaar na jaar ook hoger : momenteel tussen 10.000 en 15.000 euro per dossier, soms 20.000 euro als een procedure 15 of 20 jaar (of langer) aansleept. Koen Geens remedieert niet.

 

 

Het is goedkoper voor Koen Geens en de verzekeringssector om hier en daar eens een boete te betalen aan een slachtoffer dat naar Straatsburg trekt, dan het probleem daadwerkelijk aan te pakken en op te lossen. Snelle expertises interesseren de verzekeringssector niet : ze zouden voorschotten moeten betalen en dat willen ze niet. De slachtoffers zouden nog rechtsbijstandbudget hebben om hun advocaat mee te betalen en dat willen de verzekeringsmaatschappijen ook niet. 

 

 

In België en Nederland duurt een expertise (enkel het medische luik) gemiddeld 3 à 4 jaar,

in Frankrijk bijvoorbeeld is dat gemiddeld 4 maand, in arbeidsrecht zelfs maar een kwartier (de expert zetelt daar in de rechtbank zelf en bestudeert het medisch dossier ter plaatse, meteen advies, meteen vonnis …). Het kan dus anders want elders in Europa gaat het effectief veel sneller.

 

 

Ook kan men zich bevragen hoe het mogelijk is dat een Franse gerechtsdeskundige op een kwartier tijd een dossier kan beoordelen (net als een arts van het ziekenfonds trouwens doet) terwijl de Belgische gerechtsdeskundigen voor hetzelfde werk JAREN tijd nodig hebben ?

 

 

 

 

Concreet wil dit zeggen dat IEDER ongevalslachtoffer dat al langer dan 4 (à 5) jaar aan het procederen is om schadevergoeding van de verzekering te bekomen, in principe de Belgische staat kan dagvaarden, louter op grond van onredelijke termijn, en dit ook voor een Belgische rechtbank.

 

 

Ieder ongevalslachtoffer dat geconsolideerd is, en bvb na 5 of 10 jaar nog steeds geen vonnis heeft, moet in principe deze procedure ook winnen. De rechtspraak van Straatsburg

staat immers boven de nationale rechtspraak : de Belgische rechters moeten ze dus volgen. Zij kunnen niet zeggen dat 8 jaar, of 10 jaar een redelijke termijn is. De redelijke termijn wordt bepaald door Straatsburg.

 

 

 

 

Laat ons weten hoe lang jouw procedure intussen al aansleept.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Tips : wat te doen na een ongeval ?

February 8, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now